Objavljeno: .
Ažurirano: 13. veljače 2023.

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, visokoobrazovna ustanova koja provodi tri preddiplomska stručna studija: Informatiku, Prometnu logistiku i Operativni menadžment. Osnovano je 2007. pod nazivom Visoka škola Hrvatsko zagorje Krapina, koji je 2011. promijenjen u Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Na Veleučilištu je upisano oko 220 studenata, a zaposlenika je deset, od čega osam u nastavničkim zanimanjima.

Studij Informatika provodi obrazovanje za inženjera informacijske tehnologije, odn. obuhvaća obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja osobnih računala i poslužitelja, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihove uporabe kao alata, organizacije rada u poduzećima i u samostalnoj djelatnosti, poslovnoga komuniciranja i predstavljanja tvrtke multimedijalnim prezentacijama na internetu, konstrukcije, postavljanja i korištenja suvremenih informatičkih sustava, programiranja u grafičkim programskim jezicima, komuniciranja s informatičkim i računalnim specijalistima tijekom razvoja, implementacije i održavanja računalne i programske opreme.

Studij Prometna logistika obuhvaća obrazovanje za obavljanje poslova u gradskom, međugradskom i međunarodnom cestovnom prometu, te na poslovima unutarnjega transporta, u skladištima i terminalima, u logističkim centrima i organizaciji logističkih lanaca, u unutarnjoj kontroli ispravnosti voznoga parka, za obavljanje carinskih službi i policijske kontrole prometa.

Studij Operativni menadžment pruža izobrazbu za operativne menadžere, ponajprije poslovodnoga kadra i srednjega vodstva, za samostalno obavljanje poslova u industriji, trgovini, građevinarstvu, špediciji, transportu i prometu, turizmu, ugostiteljstvu, komunalnim i zdravstvenim organizacijama, upravnim ustanovama te tijelima državne uprave.


Ostali podatci
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina

Visokoobrazovna ustanova koja provodi tri preddiplomska stručna studija: Informatika, Prometna logistika i Operativni menadžment.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Krapina
Godina osnutka
2007.
Prijašnji nazivi

Visoka škola Hrvatsko zagorje Krapina (2007–11)

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina (od 2011)

Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje