Objavljeno: .
Ažurirano: 11. svibnja 2023.

Veleučilište u Rijeci, visokoobrazovna ustanova, osnovana 1998. u Rijeci, koja provodi devet preddiplomskih stručnih studija: Informatika, Poduzetništvo, Cestovni promet, Željeznički promet, Poštanski promet, Sigurnost na radu, Vinarstvo, Mediteranska poljoprivreda i Telematika, te pet specijalističkih diplomskih stručnih studija: Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima, Poduzetništvo, Promet, Sigurnost na radu i Vinarstvo. Na Veleučilištu je upisano oko 2000 studenata te zaposleno oko 90 osoba, od kojih oko 60 u nastavničkom i suradničkom zvanju.

Svi se studiji izvode kao redoviti i izvanredni, a nastava se odvija u sjedištu Veleučilišta u Rijeci i na trima vanjskim lokacijama, u Poreču, Pazinu i Ogulinu. Od 2013. Veleučilište izdaje časopis Zbornik Veleučilišta u Rijeci.

Organizacija

Poslovni odjel obuhvaća preddiplomske stručne studije Informatike i Poduzetništvo te specijalističke diplomske stručne studije Poduzetništvo i Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima (s usmjerenjima Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima i Poslovni informacijski sustavi). Studiji informatike obrazuju studente za poslove projektiranja, programiranja i održavanja informacijskih sustava, računalnih sustava i mreža te baza podataka, razvoja aplikativnih softvera, projektiranja i primjene sigurnosnih informacijskih sustava. Studiji poduzetništva izvode se u moderno opremljenim prostorima bivše vojarne u Pazinu, a usmjereni su na razvoj poduzetničkih vještina potrebnih za realizaciju poduzetničke inicijative.

Prometni odjel obuhvaća preddiplomske stručne studije Cestovni promet, Željeznički promet i Poštanski promet, te specijalistički diplomski stručni studij Promet, s usmjerenjima Cestovni promet, Željeznički promet i Poštanski promet. Studiji nude obrazovanje za poslove planiranja, pripreme, unapređenja i kontrole tehnoloških i uslužnih procesa u području cestovnoga, željezničkog i poštanskoga prometa. Dio studija izvodi se u Ogulinu.

Odjel sigurnosti na radu obuhvaća preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu, svaki s usmjerenjima Sigurnost na radu u industriji, Zaštita od požara i Opća sigurnost. Studiji sigurnosti nude obrazovanje za uočavanje opasnosti, analize, sinteze i oblikovanje optimalnih rješenja iz područja sigurnosti na radu.

Poljoprivredni odjel obuhvaća preddiplomske stručne studije Vinarstvo i Mediteranska poljoprivreda, te specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo. Studij vinarstva nudi obrazovanje za ovladavanje tehnikom i tehnologijom proizvodnje vina te upoznavanje s načelima vođenja vinogradarsko-vinarske proizvodnje. Studij mediteranske poljoprivrede usmjeren je na razvoj vještina za samostalno vođenje poljoprivrednog gospodarstva u pedoklimatskim uvjetima Mediterana. Dio studija izvodi se u Poreču.

Odjel telematike obuhvaća preddiplomski stručni studij Telematika koji pruža obrazovanje za rad u području suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te za obavljanje složenih strukturnih operativnih poslova u području telekomunikacija, informatike i primijenjene elektrotehnike.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Sadržaj
Veleučilište u Rijeci
Visokoobrazovna ustanova, osnovana 1998. u Rijeci koja provodi devet preddiplomskih stručnih studija: Informatika, Poduzetništvo, Cestovni promet, Željeznički promet, Poštanski promet, Sigurnost na radu, Vinarstvo, Mediteranska poljoprivreda i Telematika, te pet specijalističkih diplomskih stručnih studija: Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima, Poduzetništvo, Promet, Sigurnost na radu i Vinarstvo.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Rijeka
Godina osnutka
1998.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje