Objavljeno: .
Ažurirano: 11. svibnja 2023.

Veleučilište u Slavonskom Brodu, visokoobrazovna ustanova, osnovana je 2006., koja provodi tri preddiplomska stručna studija: Proizvodno strojarstvo, Bilinogojstvo i Menadžment, te tri specijalistička diplomska stručna studija: Energetika, Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj te Menadžment. Na Veleučilištu je upisano više od 1000 studenata te je zaposleno oko 30 osoba, a prema potrebi u nastavi sudjeluju i osobe s ostalih visokoobrazovnih institucija i iz gospodarstva.

Proizvodno strojarstvo obuhvaća obrazovanje studenata za pripremu proizvodnje, procesa proizvodnje, kontrole proizvoda, održavanja opreme i zaštite okoliša, za oblikovanje jednostavnijih konstrukcija i alata, uporabu računalnih programskih alata, izbor materijala i tehnologija izradbe te logističku potporu proizvodnji.

Bilinogojstvo u smjerovima Hortikultura i Ratarstvo obuhvaća obrazovanje studenata za obavljanje poslova iz gotovo svih grana poljoprivredne proizvodnje, a posebice za rad s hortikulturnim i ratarskim biljkama, za samostalno vođenje tehnoloških procesa u svim dijelovima hortikulturne i ratarske proizvodnje, za obavljanje poslova pripreme proizvodnje, procesa proizvodnje, kontrole proizvoda, održavanja opreme i zaštite okoliša, poslova hortikulture u poljoprivredi i ratarske proizvodnje na malim i velikim obiteljskim gospodarstvima.

Energetika je studij iz znanstvenog polja strojarstva, kojim se stječu kompetencije za rad u termoenergetskim postrojenjima za proizvodnju električne i toplinske energije, poznavanje tehničkih materijala u energetici te mjernih metoda za mjerenje struje, napona, snage, radne i jalove energije i dr., odabir motora za pogon energetskih postrojenja, izradbu toplinskih proračuna izmjenjivača topline, poznavanje proračuna toplinske izolacije cjevovoda, spremnika i opreme te izgradnje plinovoda i plinskih instalacija, znanje o utjecaju energetskih sustava na okoliš te osposobljavanje za energetski pregled zgrada i velikih poduzeća.

Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj je studij koji obuhvaća osposobljavanje za razumijevanje značenja i specifičnosti ekološke proizvodnje, ruralnoga razvoja, stočarstva i hranidbe životinja, za odabir najpovoljnije biljne vrste za uzgoj u određenom ruralnom području, uzgoj različitih kultura prema ekološkim načelima, za planiranje proizvodnje i primjenu specifičnih agrotehnika u uzgoju bilja, poznavanje mjera zaštite bilja i suzbijanja štetnih organizama te za izradbu poslovnih planova na poljoprivrednom gospodarstvu, a sve u ekološkoj proizvodnji.


Ostali podatci
Veleučilište u Slavonskom Brodu

Visokoobrazovna ustanova, osnovana je 2006. koja provodi tri preddiplomska stručna studija: Proizvodno strojarstvo, Bilinogojstvo i Menadžment, te tri specijalistička diplomska stručna studija: Energetika, Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj te Menadžment.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Slavonski Brod
Godina osnutka
2006.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje