Objavljeno: .
Ažurirano: 3. prosinca 2018.

Virag, Zdravko (Slavonski Brod, 29. V. 1955), strojarski inženjer, stručnjak za mehaniku fluida.

Diplomirao je 1978., magistrirao 1985. te doktorirao 1991. disertacijom Proračun strujanja fluida u složenim geometrijama metodom konačnih volumena (mentor Z. Doliner) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je zaposlen od 1978. kao inženjer u Računskome centru. Od 1992. docent je, te od 2003. redoviti profesor. Predaje kolegije Mehanika fluida, Dinamika plinova, Računalna dinamika fluida i Mehanika bioloških strujanja. Voditelj je Katedre za mehaniku fluida (2003–12., od 2014), a bio je prodekan Fakulteta (2010–14).

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa su razvoj i primjena numeričkih metoda u mehanici fluida za analizu turbulentnih strujanja fluida s izmjenom topline u tehničkim i biološkim sustavima. Autor je udžbenika Mehanika fluida. Odabrana poglavlja, primjeri i zadaci (2002). Bio je predsjednik → Hrvatskog društva za mehaniku (2009–12). Član je HATZ-a od 2003. te dobitnik Godišnje državne nagrade za znanost 1998.

Virag, Zdravko

Strojarski inženjer, stručnjak za mehaniku fluida.

Opći podatci
Ime
Zdravko
Prezime
Virag
Mjesto i datum rođenja
Slavonski Brod, 29. 05. 1955.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Povezane udruge
Hrvatsko društvo za mehaniku
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje