Objavljeno: .
Ažurirano: 1. ožujka 2019.

Visin, Ivan (Ivo) (Prčanj, Boka kotorska, 3. XI. 1806 – Prčanj, 17. VIII. 1868), pomorski kapetan i istraživač.

U Prčanju je pohađao Pomorsku školu. Ploviti je počeo 1818. na jedrenjacima, a kapetanski ispit položio je u Trstu. Brikom Splendido izveo je nekoliko putovanja iz Crnoga mora u sjevernu Europu 1850–52. Splendido je po Visinovoj narudžbi izgrađen u brodogradilištu → Andrije Zanona u Rijeci. Bio je to brik s dvama jarbolima, opremljen križnim jedrima, naoružan topovima, duljine 30 m i istisnine 311 t. Njime je 1852., prvi u Hrvatskoj (pod austrijskom zastavom), krenuo na putovanje oko svijeta.

Brik Splendido, izgrađen u riječkom brodogradilištu Andrije Zanona, 1850.

S poručnikom Friedrichom Belavitom i devet članova posade 11. II. 1852. krenuo je iz Antwerpena u smjeru zapada prema rtu Hornu, opasnom zbog spajanja struja dvaju oceana, te plovio prema čileanskom Valparaísu, kamo je stigao 14. XI. 1852. Iz Čilea put ga je vodio prema San Franciscu, a zatim preko Tihog oceana prema jugoistočnoj Aziji, gdje ga je između Taiwana i filipinskog otoka Luzona zadesila velika oluja u kojoj je brod izgubio četiri glavna jedra. Na putu za Kinu posada se uspješno obranila od napada četiriju gusarskih lađa (1853). Prvi tajfun pogodio je Splendido 27. VII. 1854., a drugi 9. VIII. 1854. Nakon nekoliko godina plovidbe između Filipina, Indonezije i Australije, tijekom jeseni 1858. doplovili su do Hong Konga i Shanghaija, gdje se kapetan Visin susreo sa zapovjednikom austrijske fregate Novara Bernhardom von Wüllerstorf-Urbairom (1816−1883). Dana 8. II. 1859. krenuo je Indijskim oceanom prema Rtu dobre nade, a polovicom travnja 1859. oplovio ga je i ušao u Atlantski ocean. Dana 30. VIII. 1859. završio je putovanje u Trstu, preplovivši 101 297 nautičkih milja. Nakon Ferdinanda Magellana (1480−1521) peti je kojemu je to uspjelo.

Karta putovanja jedrenjaka Splendida kojim je kapetan I. Visin oplovio svijet 1852–59.

Za taj ga je pothvat car Franjo Josip I. 1860. na ratnome brodu Belone u Trstu odlikovao bijelom počasnom zastavom Merito Navali, za zasluge u trgovačkoj mornarici, te Viteškim carskim križem reda Franje Josipa. Iste godine Visin je postao počasnim građaninom Trsta. Merito navali i svečana povelja kojom se kapetana poziva na dodjelu priznanja čuvaju se u župnoj crkvi u Prčanju (Bogorodičin hram), a u 68 godina postojanja jedina je takva zastava dodijeljena u mirnodopskom razdoblju.

U Prčanju osnovna škola nosi Visinovo ime, a u okolici Bogorodičina hrama nalazi se njegova bista. Njegova kuća (Kuća tri sestre) kulturno je dobro općine Kotora.


Ostali podatci
Što pročitati?

P. Palavršić, S. Dabinović: Plovidba kapetana Iva Vizina oko svijeta. Kotor, 2009.

Pregled putovanja od isplovljavanja iz Antwerpena pa sve do dolaska u Trst. Pomorski godišnjak (Annuario Marittimo) 1860.

Iz arhive LZMK-a

Z. Pasek: VISIN, IVAN. Pomorska enciklopedija, 1989., sv. 8, str. 477.

Visin, Ivan
Ivan Visin, župna crkva rođenja BDM, Prčanj

Pomorski kapetan i istraživač.

Opći podatci
Ime
Ivan (Ivo)
Prezime
Visin
Mjesto i datum rođenja
Prčanj (Crna Gora), 03. 11. 1806.
Mjesto i datum smrti
Prčanj (Crna Gora), 17. 08. 1868.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje