Objavljeno: .
Ažurirano: 13. veljače 2023.

Visoka škola za sigurnost, visokoobrazovna ustanova, osnovana 1997. u Zagrebu, koja provodi preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij u području osposobljavanja za sigurnost i zaštitu ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

Škola je programska sljednica Više tehničke škole za sigurnost na radu i zaštitu od požara (1963–86). Započela je djelovati 1997. kao četverogodišnji diplomski studij za obrazovanje diplomiranih inženjera sigurnosti. Poslijediplomski stručni studij sigurnosti pokrenut je 2001. Oba studija ugašena su 2005. te se od tada izvode preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti. Preddiplomski studij organiziran je u dva smjera, Zaštita na radu i Zaštita od požara, a specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti u završnome dijelu studija obuhvaća četiri smjera: Zaštita na radu, Zaštita od požara, Zaštita osoba i imovine te Zaštita okoliša. Od 2007. organiziran je i izmješteni odjel u Splitu. U Školu je 2015. bilo upisano približno 530 studenata, a od 22 djelatnika bilo je 13 u nastavničkom i suradničkom zanimanju.

Organizacija

Na Školi postoje tri katedre: Katedra za zaštitu na radu, Katedra za vatrogastvo i zaštitu od požara te Katedra za zaštitu okoliša. Studij omogućuje stjecanje znanja iz područja projektiranja i uvođenja metoda i sustava sigurnosti, projektiranja i uvođenja mjera za sigurnost proizvodnih i drugih postupaka te rada strojeva i uređaja radi zaštite života i zdravlja ljudi, imovine i okoliša, iz područja primjene preventivnih mjera zaštite okoliša u poduzećima koja obavljaju djelatnost kojom se onečišćuje okoliš, iz područja primjene pravila zaštite na radu i zaštite zdravlja vatrogasaca te iz područja primjene novih tehničko-tehnoloških aspekata zaštite osoba i imovine u zaštitarskim poduzećima.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Sadržaj
Visoka škola za sigurnost

Visokoobrazovna ustanova, osnovana 1997. u Zagrebu, koja provodi preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij u području osposobljavanja za sigurnost i zaštitu ljudi, materijalnih dobara i okoliša.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1997.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Područje