Objavljeno:
Ažurirano: 7. prosinca 2018

Vučetić, Ivan (Vucetic, Vucetich; Juan) (Hvar, 20. VII. 1858 – Dolores, Argentina, 25. I. 1925), kriminalist, izumitelj daktiloskopije.

Osnovnu školu završio je u Hvaru. Nakon odsluženja četverogodišnjega vojnoga roka u Puli, 1884. emigrirao je u Argentinu. Godine 1888. zaposlio se u Središnjem uredu policije u La Plati i već 1889. postao voditelj Odjela za statistiku. Uočavajući mnogobrojne nedostatke radova prijašnjih istraživača, 1891. organizirao je i patentirao sustav daktiloskopske klasifikacije otisaka prstiju (daktiloskopija), prvotno nazvan ikonofalangometrija. Služeći se svojim deseteroprstim (decidaktilnim) kartonom, te formulama brojeva i slova, osigurao je utvrđivanje identiteta pojedine osobe s pomoću papilarnih linija. Prvi slučaj riješen je daktiloskopijom 1892. kada je Vučetić razotkrio zločinku vještačenjem krvava traga papilarnih linija prsta s dovratka. Taj je događaj postao poznat kao »slučaj Rojas« te je ušao u anale svjetske kriminalistike. Vučetićev deseteroprsti sustav je službeno uveden u Argentini 1902., a potom i u drugim zemljama (Austro-Ugarska 1902., Njemačka 1903., Engleska 1904., Rusija 1907., Francuska 1914).

Autor je više knjiga, od kojih su značajnije: Usporedna daktiloskopija (Dactiloscopia comparada, 1904) i Razvoj daktiloskopije (Evolución de la Dactiloscopia, 1905).

Ivan Vučetić, naslovnica knjige Usporedna daktiloskopija, 1904.

U La Plati je 1923. otvoren Policijski muzej Juan Vucetich. U sastavu Pravnoga fakulteta u Splitu 1968. osnovan je Kriminalistički institut Ivan Vučetić, a zagrebački Centar za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja od 1997. nosi ime Ivana Vučetića. Grad Hvar postavio mu je spomen-ploču na rodnoj kući i po njemu imenovao ulicu.


Ostali podatci
Što pročitati?

K. Pasinović: Ivan Vučetić – tvorac daktiloskopije. Split, 1978.

S. Altras: Ivan Vučetić, osnivač daktiloskopije – život i djelo (1858. – 1925.). Prirodoslovlje, 2(2002) 2, str. 137–152.

Ivan Vučetić 1858.−1925. Zagreb, 2008.

A. Lončarić: Ivan Vučetić-pionir daktiloskopije. Priroda, 99(2009) 10, str. 10–13.

M. Tenžera: Hrvatski otisak čovječanstvu. Hrvatski iseljenički zbornik, 2009., str. 63–69.

Mrežne poveznice

Emisija TV kalendar (20. VII. 2018), rođen Ivan Vučetić

Iz arhive LZMK-a

F. Hameršak: VUČETIĆ, IVAN. Hrvatski biografski leksikon, 2015.

Vučetić, Ivan
Muzej policije, Zagreb

Kriminalist, izumitelj daktiloskopije.

Opći podatci
Ime
Ivan (Juan)
Prezime
Vučetić (Vucetic, Vucetich)
Mjesto i datum rođenja
Hvar, 20. 07. 1858.
Mjesto i datum smrti
Dolores (Argentina), 25. 01. 1925.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje