Objavljeno: .
Ažurirano: 29. listopada 2018.

željeznička vozila, prisilno vođena vozila konstrukcijski namijenjena kretanju željezničkom prugom. Prema općoj namjeni, željeznička vozila dijele se na željeznička vozila namijenjena vuči ili potiskivanju (guranju) vozila bez vlastita pogona (→ lokomotiva), vučena željeznička vozila namijenjena prijevozu putnika, svih vrsta tereta i životinja (→ vagon) te posebna željeznička vozila opremljena mehanizmima i uređajima za obavljanje različitih poslova (vagoni za ispitivanje vučnih vozila, kontaktne mreže, kolosijeka, mostova, kočnica; pomoćni vagoni – vagoni za sanitetske potrebe, vagoni za prijevoz materijala i opreme za gradnju te održavanje pruge i pružnih postrojenja i dr.; vozila za gradnju te održavanje pruge i pružnih postrojenja – motorne drezine s prikolicama i bez prikolica, motorna željeznička vozila za mehanizirani rad na kolosijeku i dr.; specijalna vozila za vlastite potrebe željeznice – dizalice, ralice za snijeg i dr.).

Niz (kompozicija) sastavljenih i spojenih željezničkih vozila naziva se vlakom. Najčešće ima jedno vučno vozilo, katkada i više njih, te niz vučenih vozila (vagona), dok je → motorni vlak sastavljen od motornih vagona i prikolica u različitim kombinacijama. U novije doba u uporabi su vozila s naginjućim sandukom (nagibni vlak).


Ostali podatci
željeznička vozila
Prisilno vođena vozila konstrukcijski namijenjena kretanju željezničkom prugom.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje