Objavljeno: .
Ažurirano: 18. veljače 2022.

Adamić, Andrija Ljudevit (Adamich, Andrea Lodovico) (Rijeka, 29. XI. 1767 – Rijeka, 31. X. 1828), poduzetnik i promicatelj gospodarskoga i kulturnoga života Rijeke.

U Beču je studirao trgovinu te bio zaposlen u bankarskoj kući. Stekavši trgovačka znanja, došao je u Rijeku i 1786. s ocem utemeljio trgovačko poduzeće Simone Adamich e Figlio, koje je trgovalo ponajprije duhanom, ali i drugom robom koja se prodavala na riječkome tržištu. U trenutku osnivanja imalo je dva jedrenjaka, trgovačku poslovnicu u Bakru i vlastita skladišta, te je ubrzo postalo trgovačkom kućom svjetskoga glasa, razvozeći i prodajući robu po sredozemnim i crnomorskim lukama. Adamić je uz to 1791. primljen u državnu službu pri Pomorskome guberniju kao činovnik u Građevinskom uredu. Vođen klasicističkim idejama, zauzimao se za funkcionalnost, ljepotu i proporcionalnost građevina te je zaslužan za postupnu modernizaciju Rijeke, koja je u to doba postala moderan lučki i trgovački grad. Među ostalim je, prema vlastitu nacrtu, pokrenuo izgradnju kazališne zgrade u koju je uložio velika novčana sredstva.

U javnom se životu pojavio pokrenuvši osnivanje Društva za plovnost Kupe do Broda. Pri izgradnji kupskoga kanala upozoravao je zagrebačkoga biskupa Maksimilijana Vrhovca da je projekt neizvediv i da su daljnja golema novčana ulaganja suvišna. Bio je jedan od glavnih inicijatora i financijera izgradnje Lujzinske ceste, koja je puštena u promet 1809. povezavši Rijeku s Karlovcem. Bio je zagovornik osnivanja izvoznoga ugarskoga trgovačkoga društva sa sjedištem u Rijeci, te je još 1826. objavio brošuru u kojoj je predložio izgradnju željezničke pruge Zagreb–Sopron. Uz bavljenje trgovinom, posebice drvom, 1807. u Mrzloj Vodici osnovao je manufakturu stakla te kvalitetne staklene proizvode prodavao u Ameriku. Na Sušaku je 1821. pokrenuo tvornicu papira, koja je ubrzo, pod drugim vlasnicima, postala jedan od najsuvremenijih pogona toga doba, te je pod nazivom Tvornica papira Rijeka djelovala sve do 1990‑ih.

Spomen-ploča na Tvornici papira Rijeka

Ostali podatci
Što pročitati?

E. Dubrović: Adamićev projekt. Uz pokretanje projekta Adamićevo doba (1780.–1830.). Novi Kamov, 2(2002) 3, str. 47–52.

I. Lukežić: Andrija Ljudevit Adamić. Novi Kamov, 2(2002) 3, str. 77–100.

R. Schwalba: Adamićevo doba – najznačajnije razdoblje riječkog urbaniteta. Novi Kamov, 5(2005) 15, str. 132–168.

Adamićevo doba 1780.–1830. Rijeka, 2005.

E. Dubrović: Adamićevo doba. Sušačka revija, 14(2006) 53, str. 43–47.

Mrežne poveznice

Muzeja grada Rijeke, projekt Adamićevo doba

Iz arhive LZMK-a

M. Despot: ADAMIĆ, ANDRIJA LJUDEVIT (ADAMICH, ANDREA LODOVICO). Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 14.

Adamić, Andrija Ljudevit

Poduzetnik i promicatelj gospodarskoga i kulturnoga života Rijeke.

Opći podatci
Ime
Andrija Ljudevit (Andrea Lodovico)
Prezime
Adamić (Adamich)
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 29. 11. 1767.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 31. 10. 1828.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja