Objavljeno: .
Ažurirano: 24. veljače 2023.

Aksmanović, Vladoje (do 1922. Viktor Axmann) (Osijek, 29. VIII. 1878 – Valpovo, 3. III. 1946), arhitekt, jedan od najznačajnijih osječkih arhitekata i urbanista u prvoj polovici XX. st.

Diplomirao je arhitekturu 1901. na Tehničkoj visokoj školi u Münchenu (danas TU München). Nakon rada u Rijeci, Beču i Zagrebu, zajedno s arhitektom Ivanom Domesom osnovao je 1905. u Osijeku poduzeće Axmann i Domes. Potom je radio s graditeljima Vladimirom Malinom i Dušanom Rožićem u poduzeću Axmaro, a od 1936. vodio je samostalno građevinsko poduzeće. Isprva je stvarao u duhu secesije, a nakon I. svj. rata je postupno prihvatio suvremena modernistička kretanja. Projektirao je privatne i javne zgrade te tvorničke pogone u Osijeku, Donjem Miholjcu, Vukovaru, Vinkovcima, Đakovu, Slavonskom Brodu, Dalju, Orahovici i Virovitici. U Osijeku je uz svoje glavno djelo, secesijsku zgradu kina Urania (1912), projektirao Kirurški paviljon i Bakteriološki zavod bolnice (1925), Naučnički i Sokolski dom (1928) i dr. U nastojanju da unese nove moderne težnje prostornoga planiranja, izradio je niz urbanističkih planova za uređenje širega prostora Osijeka. Radove o osječkoj komunalnoj problematici objavio je u Narodnoj obrani (1908), Die Drau (1926., 1927) i Vijestima hrvatskog društva inžinira i arhitekata (1911., 1913).


Ostali podatci
Što pročitati?

G. M. Ivanković: Zgrada kina Urania (1912) i masonski hram u Osijeku. Peristil, 38(1995), str. 129–138.

V. Ambruš: Viktor Axmann i izgradnja modernog Osijeka (doktorska disertacija). Filozofski fakultet, Zagreb, 1997.

D. Damjanović, A. Došen: Osječka secesija u tekstovima Tihomira Stojčića. Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, (2006) 22, 181–197.

Iz arhive LZMK-a

M. Malbaša: AKSMANOVIĆ, VLADOJE. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 39-40.

Aksmanović, Vladoje
Kino Urania iz 1912., Osijek

Arhitekt, jedan od najznačajnijih osječkih arhitekata i urbanista u prvoj polovici XX. st.

Opći podatci
Ime
Vladoje (Viktor)
Prezime
Aksmanović (Axmann)
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 29. 08. 1878.
Mjesto i datum smrti
Valpovo, 03. 03. 1946.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje