Objavljeno: .
Ažurirano: 19. studenoga 2018.

Alujević, Žarko (Split, 3. VII. 1922 – Zagreb, 16. VI. 2001), brodograđevni inženjer, general JNA, podmorničar.

Nakon sudjelovanja u II. svj. ratu na strani partizana, diplomirao je 1952. brodogradnju na Tehničkome fakultetu u Zagrebu. Od 1953. radio je u Brodarskom naučnom institutu u Zagrebu (→ Brodarski institut), gdje je vodio projekte izgradnje podmornica klase Sutjeska: P811 Sutjeska i P812 Neretva. Bio je idejni začetnik, glavni projektant i voditelj opsežnoga programa razvoja dizelsko-električnih podmornica klase Heroj, omogućivši time domaću gradnju suvremenih dizelsko-električnih podmornica. Godine 1967. vodio je proces objedinjavanja znanstvenostručnih institucija ratne mornarice u jedinstveni Brodarski institut. Direktor toga instituta bio je 1967–73., kada je imenovan generalom JNA. Nakon toga premješten je za načelnika Tehničkoga školskoga centra kopnene vojske JNA u Zagrebu (→ Centar vojnotehničkih škola KoV JNA General armije Ivan Gošnjak). To je učilište do 1980. unaprijedio u suvremenu znanstvenu ustanovu koja je uspostavom neovisne Hrvatske postala središnjim vojnim učilištem HV-a (→ Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman). Zauzimao se za razvoj jugoslavenskoga podmorničarstva te ga se smatra vodećim stručnjakom u njegovu ostvarivanju.


Ostali podatci
Što pročitati?

Brodarski institut 19481978. Zagreb, 1978., str. 104.

Z. Barišić: Ostvario nemoguće. General Žarko Alujević – Feđa (1922–2001). Skica za portret. Brodogradnja, 49(2001) 3, str. 313–317.

Alujević, Žarko

Brodograđevni inženjer, general JNA, podmorničar.

Opći podatci
Ime
Žarko
Prezime
Alujević
Mjesto i datum rođenja
Split, 03. 07. 1922.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 06. 2001.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja