Objavljeno: .
Ažurirano: 28. svibnja 2020.

Andrassy, Mladen (Zagreb, 4. VIII. 1947 − Zagreb, 22. IX. 2016), strojarski inženjer, stručnjak za termodinamiku.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu diplomirao je 1972., magistrirao 1979., a doktorirao 1990. disertacijom Doprinos istraživanju toplinskog razdvajanja plinova u vrtložnoj cijevi s niskotlačnim napajanjem (mentor → A. Galović). Od 1972. radio je kao konstruktor u tvornici Rade Končar, a od 1975. do umirovljenja 2014. na FSB-u na Katedri za toplinu i toplinske uređaje, Redoviti je profesor od 2001. Stručno se usavršavao u SAD-u (1979), Finskoj (1982) i Švedskoj (1988), te je bio gostujući profesor na Tehničkome sveučilištu u Grazu (TU Graz; 1992). Na FSB-u predavao je kolegije Stapni kompresori, Toplinske operacije, Procesno inženjerstvo i Vakuumska tehnika. Bio je prodekan za nastavu (1996–2000), predstojnik Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku (2001–08), predsjednik Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu (2002–05) i Odbora za upravljanje kvalitetom Senata Sveučilišta u Zagrebu (2005–08). Bavio se primijenjenom termodinamikom i racionalnim korištenjem energije. Autor je udžbenika Stapni kompresori (2004) i suautor knjige Osnove termografije s primjenom (s I. Boras i S. Švaićem, 2008).

Andrassy, Mladen

Strojarski inženjer, stručnjak za termodinamiku.

Opći podatci
Ime
Mladen
Prezime
Andrassy
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 04. 08. 1947.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 09. 2016.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Končar – elektroindustrija d. d.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje