Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Galović, Antun (Sikirevci, 27. IV. 1950), strojarski inženjer, stručnjak za termodinamiku.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1974., magistrirao 1979. te doktorirao 1985. disertacijom Prilog teoriji izmjene topline između fluidizirane kupke i uronjene čvrste stijenke (mentor → I. Turk). Od 1974. radi na Fakultetu, kao redoviti profesor od 1998. Predaje kolegije Osnove termodinamike, Termodinamika I–II, Odabrana poglavlja iz kondukcije te Detaljnija analiza prijenosa topline zračenjem. Bio je voditelj Katedre za tehničku termodinamiku (1992–2015), a osim u Zagrebu, predavao je i na Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu (1976–2010).

Područja njegova znanstvenog interesa su nestacionarna temperaturna polja, entropijska i eksergijska analiza toplinskih procesa, izmjenjivači topline te optimizacija toplinskih procesa. Autor je udžbenika Termodinamika I–II (1998–2008) te Zbirka zadataka iz nauke o toplini II (1988−90). Redoviti je član HATZ-a od 2010.

Galović, Antun

Strojarski inženjer, stručnjak za termodinamiku.

Opći podatci
Ime
Antun
Prezime
Galović
Mjesto i datum rođenja
Sikirevci, 27. 04. 1950.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje