Objavljeno: .
Ažurirano: 18. veljače 2022.

Anzulović, Boris (Zadar, 25. X. 1947), strojarski inženjer, stručnjak za materijale i zavarene konstrukcije.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1971. i doktorirao 1982. disertacijom Prilog analizi djelovanja vibracijske obrade na promjenu stanja zaostalih naprezanja (mentor → M. Novosel). Od 1971. bio je projektant u Brodosplitu, a od 1973. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu asistent i od 1998. redoviti profesor. Bio je dekan Fakulteta (1985−87), predstojnik Zavoda za strojarsku tehnologiju (1983−85., 1994−98) te rektor Veleučilišta u Splitu (VEST, 1998−2003). Nastavu je održavao u Splitu na Višoj pomorskoj školi i Kemijsko tehnološkom fakultetu te u Mostaru na Strojarskom fakultetu (1992−95). Od 2009. do umirovljenja 2012. bio je direktor u splitskom poduzeću Kolo. Predavao je kolegije Materijali, Zavarivanje i Zavarene konstrukcije te je bio voditelj više domaćih i inozemnih projekata. Bio je suosnivač VEST-a 1998., koji je osim inženjerskoga studija imao društvene i zdravstvene studije. Odlukom Vlade RH VEST je 2003. integriran u Sveučilište u Splitu kao stručni studij.

Bavio se konstrukcijama i materijalima te ispitivanjem njihovih svojstava. Autor je konstrukcija i patenata uređaja za nerazorno ispitivanje pod morem i ispitivanja čvorišta bušećih platformi na otvorenome moru. Za potrebe studenata napisao je više skripata te knjige Materijali (1983–2003) i Zavarivanje (1985–2003). Bio je predsjednik Hrvatskoga društva za tehniku zavarivanja (1985−87).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1960. – 2010. Split, 2010., str. 83, 86, 122, 125, 205.

Anzulović, Boris
Strojarski inženjer, stručnjak za materijale i zavarene konstrukcije.

Opći podatci
Ime
Boris
Prezime
Anzulović
Mjesto i datum rođenja
Zadar, 25. 10. 1947.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje