Objavljeno: .
Ažurirano: 30. studenoga 2018.

Novosel, Mladen (Slavonski Brod, 23. IX. 1925 – Zagreb, 7. X. 2001), strojarski inženjer, stručnjak za metale.

Diplomirao je 1956. na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu gdje je i doktorirao 1974. disertacijom Kinetika strukturnih pretvorbi ledeburitnih alatnih čelika s 12% Cr pri popuštanju (mentor → R. Zgaga). U Zagrebu je od 1947. bio tehnolog i konstruktor alata i kalupa, upravitelj pogona, tehnički direktor te pomoćnik glavnoga direktora pogona Alatnica tvornice → Meba, 1964–67. voditelj Odjela za tehnološke analize i ispitivanja materijala tvornice → Prvomajska, 1957–60. honorarni asistent te 1964–67. honorarni predavač na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu. Od 1967. bio je docent, te od 1981. redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Predavao je kolegije Materijali, Toplinska obrada, Metali. Na Fakultetu je bio predstojnik Zavoda za materijale (1980–82), prodekan (1976–78) te dekan (1984–86). Umirovljen je 1991. te reaktiviran 1993. u zvanju redovitoga profesora Strojarskoga fakulteta u Slavonskome Brodu. Sudjelovao je u nastavi na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu (1973–74) i na Tehničkome fakultetu u Rijeci (1975–76).

Njegova nastavna djelatnost obuhvaća znanost o metalima i toplinsku obradbu čelika i željeznih ljevova. Autor je knjiga Željezni materijali (s D. Krumesom, 1994), Alatni materijali (s D. Krumesom i F. Cajnerom, 1996), Željezni materijali. Metalografske osnove i tehnička primjena željeznih ljevova (1997), Posebni čelici (s D. Krumesom, 1998). Bio je glavni urednik → Tehničkoga vjesnika (1994–2001). Godine 1995. dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku kao prvi professor emeritus u području tehničkih znanosti u Republici Hrvatskoj.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 185–186.

40 godina studija strojarstva u Slavonskom Brodu 1962. – 2002. Slavonski Brod, 2002., str. 205–206.

Novosel, Mladen

Strojarski inženjer, stručnjak za metale.

Opći podatci
Ime
Mladen
Prezime
Novosel
Mjesto i datum rođenja
Slavonski Brod, 23. 09. 1925.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 07. 10. 2001.
Povezana poduzeća
MEBA d. d.,
Prvomajska
Povezani časopisi

Kategorije i područja