Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Tehnički vjesnik, znanstveno-stručni časopis koji obrađuje teme vezane uz strojarstvo, elektrotehniku i građevinarstvo, a od 1994. izlazi različitim ritmom, danas šest puta na godinu. Od osnutka do 2014. podnaslov časopisa je glasio Znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, a od 2014. do danas glasi Znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveušilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od početka izdavanja, naslov i podnaslov dolazili su i u engleskome prijevodu. Suizdavači časopisa su Elektrotehnički i Građevinski fakultet u Osijeku te Strojarski fakultet u Slavonskome Brodu.

Naslovnica znanstveno-stručnog časopisa Tehnički vjesnik, 2017.

Časopis je u početku izlazio četiri puta na godinu, a od 2011. izlazi današnjim ritmom. U 2017. godini osim redovitih brojeva objavljena su i dva dodatka (suplementa). Izdaje se u tiskanom i djelomično u elektroničkom obliku, a radovi se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori su iz Europe, SAD-a i Kanade, a časopis ima i međunarodni uređivački savjet. Indeksiran je u više od deset međunarodnih baza podataka, od 2006. dostupan je na portalu znanstvenih časopisa RH, a određuje mu se i faktor odjeka.

Urednici časopisa Tehnički vjesnik
Mladen Novosel 1994–2001.
Franjo Matejiček 2001–03.
Pero Raos od 2003.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Kljajin, P. Raos: Prigodom 15 godina izdavanja. Tehnički vjesnik, 15(2008) 1, str. 3–4. P. Raos: Uvodna riječ glavnog urednika. Tehnički vjesnik, 20(2013) 6, str. 4.

Mrežne poveznice

Tehnički vjesnik

Tehnički vjesnik. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Tehnički vjesnik
Naslovnica prvoga dvobroja znanstveno-stručnoga časopisa Tehnički vjesnik, 1994., tehnički fakulteti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Znanstveno-stručni časopis koji obrađuje teme vezane uz strojarstvo, elektrotehniku i građevinarstvo, a od 1994. izlazi različitim tempom, danas šest puta godišnje.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Osijek
Početak izlaženja
1994.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje