Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Matejiček, Franjo (Štivica kraj Nove Gradiške, 19. XI. 1949), strojarski inženjer, stručnjak za mehaniku krutih i deformabilnih tijela.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1975., magistrirao 1981. te doktorirao 1989. disertacijom Doprinos projektiranju tlačnih posuda pri uvjetima prijelaznih stanja (mentor → O. Muftić). Radio je u poduzeću Đuro Đaković u Slavonskome Brodu (1968−70., 1975−1979) kao strojarski tehničar, a poslije na različitim istraživačkim projektima. U nastavi iz strojarstva u Slavonskome Brodu radio je najprije kao vanjski suradnik, a od osnutka Strojarskoga fakulteta 1979. ondje je stalno zaposlen. Izabran je u zvanje redovitoga profesora 2001. Predaje kolegije Mehanika I−II, Čvrstoća materijala, Metode konačnih elemenata i Mehanika loma. Bio je prodekan 1987−93. te voditelj Katedre za strojarske konstrukcije. Bio je gostujući profesor na Hochschule Bremen (1990., 1994−95., 1996−97).

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa teorije elastičnosti i plastičnosti te mehanika loma, na kojima je ostvario doprinos razvoju numeričkih i eksperimentalnih metoda. Autor je udžbenika Zbirka zadataka iz mehanike I (1993), Uvod u statiku (1999), Kinematika sa zbirkom zadataka (2006), Kinetika sa zbirkom zadataka (2006). Bio je urednik Tehničkoga vjesnika (2001−03) te predsjednik Hrvatskoga društva za mehaniku (2002−06). Član je HATZ-a od 1998.

Matejiček, Franjo
Strojarski inženjer, stručnjak za mehaniku krutih i deformabilnih tijela.

Opći podatci
Ime
Franjo
Prezime
Matejiček
Mjesto i datum rođenja
Štivica kraj Nove Gradiške, 19. 11. 1949.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Povezana poduzeća
Povezane udruge
Hrvatsko društvo za mehaniku
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje