Objavljeno: .
Ažurirano: 4. prosinca 2018.

Banac, Božo (Dubrovnik, 13. III. 1883 – New York, 16. IV. 1945), brodovlasnik, osnivač i zastupnik brodarskih poduzeća i društava.

Završio je trgovačku akademiju u Grazu, školovanje je nastavio u Glasgowu (1902) te se potom nastanio u Londonu gdje je osnovao poduzeće. Zastupao je naše brodare koji su plovili izvan Jadrana i Sredozemlja, među njima i → Ivu Račića, s kojim je osnovao dioničko poduzeće Atlantska plovidba Ivo Račić sa sjedištem u Splitu. Kao savjetnik za pitanja trgovačke mornarice Kraljevine SHS sudjelovao je 1920. u podjeli austrougarskih brodova koje je zarobila Italija. Inicirao je osnivanje društva Jugoslavensko-amerikanske plovidbe (1924) koje se njegovim nastojanjem spojilo s Atlantskom plovidbom Ivo Račić u → Jugoslavenski Lloyd, najveće brodarsko poduzeće u Kraljevini Jugoslaviji sa sjedištem u Zagrebu i Splitu. Kao jedini strani brodovlasnik postao je 1936. stalni član uprave londonskoga Lloyd’s Register of Shipping. Sudjelovao je u radu drugih brodarskih poduzeća, a tijekom II. svj. rata svoje je brodove stavio na raspolaganje Saveznicima.

Kao jedan od najimućnijih građana međuratnoga Dubrovnika provodio je niz arhitektonsko-građevinskih pohvata. Ističu se njegova palača na dubrovačkim Pločama te mauzolej obitelji Ive Račića u Cavtatu.


Ostali podatci
Što pročitati?

V. Ivanović: Drugo zvono. Zagreb, 1993., str 56–67.

Iz arhive LZMK-a

V. Foretić: BANAC, BOŽO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 413.

Banac, Božo
Brodovlasnik, osnivač i zastupnik brodarskih poduzeća i društava.

Opći podatci
Ime
Božo
Prezime
Banac
Mjesto i datum rođenja
Dubrovnik, 13. 03. 1883.
Mjesto i datum smrti
New York (SAD), 16. 04. 1945.
Povezane osobe
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje