Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Bazijanac, Ernest (Borova kraj Suhopolja, 11. X. 1953), strojarski inženjer, stručnjak za zrakoplovstvo i motore.

U Zagrebu je diplomirao 1977. na strojarskome smjeru Tehničke vojne akademije, a 1991. doktorirao je disertacijom Istraživanje mogućnosti automatskog dijagnosticiranja sistema za ubrizgavanje goriva dizel motora (mentor → D. Jeras) na Visokoj vojno-tehničkoj školi KoV JNA. U razdoblju 1977−80. radio je u Tehničkoj bazi u Postojni na poslovima načelnika pogona za remont te pomoćnika za tehnologiju i organizaciju rada, a od 1980. bio je asistent i predavač na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1992. izabran je za znanstvenog suradnika iz područja strojarstva. Iste godine na Fakultetu prometnih znanosti izabran je u zvanje docenta, a 2008. za redovitoga profesora u znanstvenom polju tehnologija prometa i transporta. Bio je pročelnik Zavoda za aeronautiku (2006−08), prodekan (2014−18) i dekan Fakulteta (2010−14). Predaje kolegije Tehnička logistika, Teorija leta, Zrakoplovna prijevozna sredstva, Zrakoplovni pogonski sustavi, Eksploatacija i održavanje zrakoplova, Teorijska priprema i praksa letenja, Zrakoplovne emisije i Održavanje zrakoplova.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su tehnička eksploatacija zrakoplovnih prometnih sredstava i pogonski sustavi. Surađivao je sa Zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo pri uspostavi sustava homologacije motornih vozila u RH, te s Ministarstvom prometa i veza na prihvaćanju europskih JAR propisa u održavanju zrakoplova (akronim od engl. Joint Aviation Regulations). Znatno je pridonio uspostavi i razvoju studija aeronautike u RH za potrebe školovanja vojnih i civilnih pilota te kontrolora letenja. Autor je udžbenika Zrakoplovni klipni motori (2005).


Ostali podatci
Što pročitati?

Monografija 30 godina Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1984.–2014. Zagreb, 2014.

Bazijanac, Ernest
Strojarski inženjer, stručnjak za zrakoplovstvo i motore.

Opći podatci

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje