Objavljeno: .
Ažurirano: 1. travnja 2022.

Jeras, Dušan (Crikvenica, 30. VI. 1930 – Zagreb, 20. VII. 2019), strojarski inženjer, stručnjak za motore.

Diplomirao je 1955., magistrirao 1971. te doktorirao 1979. disertacijom O utjecaju promjenljivog radnog režima motora i vozila na dinamičko opterećenje nekih elemenata pogonskog mehanizma (mentor → A. Vučetić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Karijeru je započeo kao konstruktor u poduzećima Rade Končar u Zagrebu (1954–58) i Tehnički remontni zavod u Bregani (1958–66). U razdoblju 1966–74. radio je na Visokoj tehničkoj školi KoV JNA u Zagrebu, najposlije u zvanju docenta.

Bio je honorarni suradnik Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu od 1960., gdje je izabran u zvanje redovitoga profesora 1985. Umirovljen je 1999. Predavao je kolegije Laki motori, Stapni strojevi i Toplinski strojevi. Bio je predstojnik Zavoda za strojarstvo (1988–90), voditelj Katedre za motore i vozila (1990−97) te prodekan (1983–86) i dekan (1986–88) Fakulteta. Također je bio dekan Interfakultetskoga saobraćajnog studija u Zagrebu (→ Fakultet prometnih znanosti) 1979−81.

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa su ekološki problemi uzrokovani radom motora cestovnih vozila, praćenje mjera za kontrolu emisije štetnih tvari, te istraživanje procesa izgaranja u motoru i mogućnosti korištenja alternativnih goriva. Autor je udžbenika Motori s unutrašnjim izgaranjem (1975) i Klipni motori – uređaji (1992) te suautor udžbenika Laki motori I–II (1976–79). Bio je predsjednik Hrvatskoga društva za motore i vozila (1980−81., 1984−85).


Ostali podatci
Što pročitati?

Im memoriam. Transactions of FAMENA, 43(2019) 3, str. 137.-138.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: JERAS, DUŠAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 2005., str. 465.

Jeras, Dušan

Strojarski inženjer, stručnjak za motore.

Opći podatci
Ime
Dušan
Prezime
Jeras
Mjesto i datum rođenja
Crikvenica, 30. 06. 1930.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 20. 07. 2019.
Povezana poduzeća
Končar – elektroindustrija d. d.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje