Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Beara, Ljubomir (Zelovo kraj Sinja, 12. X. 1925 – Zagreb, 6. I. 1989), strojarski inženjer, stručnjak za elektrolučno zavarivanje.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) diplomirao je 1958., magistrirao 1970. te doktorirao 1988. disertacijom Utjecaj parametara zavarivanja na svojstva zavara mikrolegiranih čelika izvedenih elektrolučnim zavarivanjem pod zaštitom CO2 (mentor → M. Novosel). Na FSB-u radio je od 1959., od 1988. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Zavarivanje, Postupci zavarivanja i Napetosti. Bio je savjetnik, projektant i istraživač za područje zavarivanja. Autor je prvoga programa izobrazbe inženjera zavarivanja te predsjednik Društva za tehniku zavarivanja Hrvatske (1971–75). Glavni urednik časopisa Zavarivanje bio je 1977–79. Autor je knjige Zavarivanje (1986) i suautor priručnika Elektrolučno zavarivanje (1977).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

N. Malešević: BEARA, LJUBOMIR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 560–561.

Beara, Ljubomir
Strojarski inženjer, stručnjak za elektrolučno zavarivanje.

Opći podatci
Ime
Ljubomir
Prezime
Beara
Mjesto i datum rođenja
Zelovo kraj Sinja, 12. 10. 1925.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 06. 01. 1989.
Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje