Objavljeno: .
Ažurirano: 12. lipnja 2018.

Bernardi, Teodor (Korčula, 6. I. 1900 – Zagreb, 13. II. 1988), brodograđevni inženjer, pedagog i stručnjak za drvenu brodogradnju.

Diplomirao je 1929. na brodograđevnom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Radio je kao profesor u srednjim tehničkim školama u Splitu, Sarajevu, Zagrebu i Rijeci. Bio je član ispitivačke komisije za pomorske strojare, rukovatelje parnim i kotlovskim postrojenjima, te za polaganje državnoga stručnog ispita stručnih i zanatskih učitelja. Također je bio direktor Obrtne škole u Korčuli, zamjenik direktora Srednje tehničke škole u Splitu i nastavnik u Industrijskoj školi brodogradilišta 3. maj u Rijeci. Na brodograđevni odjel Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) došao je u svojstvu asistenta (1948), poslije je izabran u zvanje predavača te višega predavača kolegija Brodske linije, Drvena brodogradnja i Osnovi brodogradnje, a neko vrijeme i kolegija Teorija broda I. Uže mu je područje stručnoga rada bila gradnja i konstrukcija drvenih brodova. Napisao je udžbenike Konstrukcije drvenih brodova (1964) i Brodske linije (1969), te niz članaka o malim i drvenim brodovima za Pomorsku enciklopediju LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 244.

Bernardi, Teodor

Brodograđevni inženjer, pedagog i stručnjak za drvenu brodogradnju.

Opći podatci
Ime
Teodor
Prezime
Bernardi
Mjesto i datum rođenja
Korčula, 06. 01. 1900.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 13. 02. 1988.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje