Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Bijelić (Bilić), dvije pomorsko-trgovačke i brodovlasničke obitelji na Pelješcu, od kojih su Bijelići iz Kučišta imali u vlasništvu prvi čelični bark na Pelješcu i plovili svjetskim morima.

Bijelići, s nadimkom Perićević, nepoznata podrijetla, doselili su se u XIX. st. u Viganj i Orebić. Brodovlasnik Antun (1828–1915) istaknuo se i kao višegodišnji upravitelj i opremni kapetan u Strudthoffovu brodogradilištu u Trstu. Bio je član uprave → Pelješkoga pomorskog društva u Orebiću, osnovanoga 1865., zajedno s pripadnicima druge obitelji Bijelić, koji su s Korčule, gdje su se prezivali Vlašić, došli u XVIII. st. i nastanili se na prostoru Kučišta.

Bijelići iz Kučišta također su bili brodovlasnici, ali i zapovjednici brodova. Kapetan Miho (1777–1849) je 1830-ih svojim bracerama Providnost i Zvijezda prevozio putnike i teret prema Korčuli i Dubrovniku, a njegovi sinovi Ivan (1809–1885), Josip (1812–1898; predstavnik peljeških brodovlasnika na kongresu u Rijeci 1881) i Stjepan (1814–1867) osnovali su 1849. u Kučištu vlastito brodarsko društvo Braća Bijelić i drug, koje je u vlasništvu imalo čelični bark Stipan i desetak jedrenjaka. Nakon likvidacije (1881) slijedila je i rasprodaja brodova Pelješkoga pomorskog društva (1885), pa su Bijelići kupili, s drugim pelješkim karatistima, brodove Jafet II (1886) i Esau (1888). Josipovi sinovi, kapetani Miho (umro 1912) i Ivo, počeli su potkraj XIX. st., u doba krize jedrenjaka i propasti većine peljeških brodarskih društava, nabavljati parobrode (Kimon 1896., Kate 1897. i Mrav 1911), što je spasilo njihovo brodarsko društvo od financijskoga kraha i omogućilo pelješkim pomorcima zaposlenje na njihovim brodovima.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Vekarić: Postanak i razvitak Pelješkog pomorskog društva. Pomorski zbornik, 4(1966), str. 469–471.

N. Vekarić: Pelješki rodovi, sv. 1 (A–K), Dubrovnik, 1995.

S. Vekarić: Naši jedrenjaci. Split, 1997.

Što posjetiti?

Gradski muzej Korčula, zbirka Brodogradnja

Pomorski muzej Orebić, Pomorska i arheološka zbirka

Iz arhive LZMK-a

S. Vekarić: BIJELIĆI. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 759–760.

Bijelić
Dvije pomorsko-trgovačke i brodovlasničke obitelji na Pelješcu, od kojih su Bijelići iz Kučišta imali u vlasništvu prvi čelični bark na Pelješcu i plovili svjetskim morima.

Opći podatci
Prezime
Bijelić (Bilić)
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje