Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Bogović, Blaž (Glina, 9. IX. 1938), ekonomist, stručnjak za željeznički promet.

Na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1972., magistrirao 1976. te doktorirao 1981. Doktorirao je i na Fakultetu prometnih znanosti (1987) disertacijom Utjecaj tehnoloških parametara u definiranju optimalnog kapaciteta željezničkog prigradskog prometa (mentor → J. Božičević). U Željezničkome transportnom poduzeću u Zagrebu radio je 1961−77. Od 1977. zaposlen je na Institutu prometnih znanosti u Zagrebu, gdje je od 1981. bio znanstveni suradnik. Od 1981. bio je docent na Interfakultetskom saobraćajnom studiju (→ Fakultet prometnih znanosti), gdje je od 1993. redoviti profesor. Osnovao je i predavao kolegije organizacije, tehnologije i ekonomike željezničkoga prometa. Bio je predstojnik Zavoda za tehnologiju i organizaciju prometa (1983−87), voditelj Katedre za tehnologiju željezničkoga prometa (1990−94) te prodekan (1987−89). Umirovljen je 2008. Bio je predavač na građevinskom fakultetu u Mariboru (1998−2003), gdje je uveo kolegije organizacije i tehnologije željezničkoga prometa.

Bavio se tehnologijom željezničkoga prigradskoga prometa, uvodio je i usavršavao eksploatacijske pokazatelje te metodološke postupke za njihovo praćenje. Autor je udžbenika Ekonomika prometnog sistema (s M. Perakom i Ž. Radačićem, 1984), Tehnologija prijevoza robe u željezničkom prometu (1988), Ekonomika željezničkog prometa (1994; s D. Šimulčikom, 1998), Prijevoz robe: marketing, tehnologija, organizacija (s M. Luketićem, 1995). Prijevozi u željezničkom prometu: ekonomika, marketing, tehnologija (2006). Počasna titula professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je 2011.

Bogović, Blaž

Ekonomist, stručnjak za željeznički promet.

Opći podatci
Ime
Blaž
Prezime
Bogović
Mjesto i datum rođenja
Glina, 09. 09. 1938.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje