Objavljeno: .
Ažurirano: 18. veljače 2022.

Botrić, Anton (Prčanj, 23. IX. 1904 – Split, 17. VI. 1983), hidrograf, pomorski kapetan i publicist.

Nautičku školu završio je 1922. u Kotoru, a 1932. položio je ispit za kapetana duge plovidbe. Službovao je u kotorskoj Lučkoj kapetaniji (1938–44), u meteorološkoj službi Komande južnoga Jadrana (do 1947) te u Hidrografskom institutu JRM u Splitu (→ Hrvatski hidrografski institut) gdje je radio na razvoju meteorološke i hidrografske službe. Surađivao je u obradbi i uređivanju navigacijskih publikacija Instituta te bio suosnivač (1954) i glavni urednik (do 1956) njegova Hidrografskoga godišnjaka. Bio je savjetnik i voditelj Odsjeka za registraciju i klasifikaciju brodova Jugoslavenskoga registra brodova (1957–73) u Splitu te sudjelovao u njegovoj reorganizaciji. Umirovljen je 1957. Na hrvatskom i engleskom jeziku uredio je Registar brodova (1968–72), prvu publikaciju te vrste u nas, te 24 knjige tehničkih pravila o gradnji brodova.


Ostali podatci
Što pročitati?

Nekrolog. Jugoregistar, 7(1983) 1, str. 43.

Iz arhive LZMK-a

V. Maštrović: BOTRIĆ, ANTON. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 213–214

Botrić, Anton
Hidrograf, pomorski kapetan i publicist.

Opći podatci
Ime
Anton
Prezime
Botrić
Mjesto i datum rođenja
Prčanj (Crna Gora), 23. 09. 1904.
Mjesto i datum smrti
Split, 17. 06. 1983.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje