Objavljeno: .
Ažurirano: 15. ožujka 2024.

Bribirska glavica, arheološko nalazište s ostatcima naselja u Bribiru kraj Skradina. Naseljena je već od eneolitika i ranoga brončanoga doba; ondje se razvilo utvrđeno liburnsko naselje, a nakon rimskoga zauzeća municipium Varvariae.

Tlocrt arheološkoga nalazišta s ostatcima naselja

Iz antičkoga doba ističu se impozantne gradske zidine građene od velikih kamenih blokova, istočna gradska vrata, zgrade, sustav javnih cisterni za opskrbu grada vodom, rimski mauzolej sa sarkofazima. Od XI. do XVI. st. ondje je bilo sjedište hrvatskoga velikaškoga roda Bribirskih (Šubića).


Ostali podatci
Što pročitati?

J. Korošec: Bribir u prahistoriji. Starohrvatska prosvjeta, 3(1968) 10, str. 213–216.

M. Suić: Bribir (Varvaria) u antici. Starohrvatska prosvjeta, 3(1968) 10, str. 217–234.

Varvaria Breberium Bribir. Razotkrivanje slojeva (katalog izložbe). Zagreb, 2019.

Što posjetiti?
Mrežne poveznice

Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća, Bribirska glavica – Hrvatska Troja 1/2

Ostatci temelja, foto: Dalibor Lovrić


Kategorije i područja
Područje
Uže područje