Uže područje: urbanizam


Bribirska glavica, arheološko nalazište s ostatcima naselja u Bribiru kraj Skradina. Naseljena je već od eneolitika i ranoga brončanoga doba; ondje se razvilo utvrđeno liburnsko naselje, a nakon rimskoga zauzeća…

Brijuni, bizantski kastrum, arheološko nalazište u uvali Dobrika na Velikom Brijunu, s ostatcima utvrđenog naselja koji svjedoče o kontinuitetu života od IV/V. do XIV. st.

Kasnoantičko naselje opasano je…

Burnum, ostatci rimskoga vojnoga logora na području Ivoševaca kraj Knina. Jedno od najznačajnijih antičkih arheoloških nalazišta u nas.

Sagrađen početkom I. st. na površini 360 m ×…

Cetin, stari grad, ruševine srednjovjekovne tvrđave južno od Cetingrada. Prvi se put spominje u XIV. st., a isprva je pripadala knezovima Frankopanima. Osmanlijama je prvi put pala u ruke…

Čakovec, stari grad, utvrda i dvorac građeni od XVI. do XVIII. st. na mjestu srednjovjekovnoga grada koji se spominje još 1328. Bio je sjedište obitelji Zrinskih od 1546. do…

Dioklecijanova palača, carska rezidencija u Splitu koju je oko 300. podignuo rimski car Dioklecijan. Ima elemente carske vile, helenističkoga grada i utvrđenoga vojnog logora. Jedno je od najbolje očuvanih ostvarenja…

Dubovac, stari grad, srednjovjekovna utvrda iz XIII st. u sjeverozapadnome dijelu Karlovca. Jedan je od najbolje sačuvanih spomenika feudalnoga graditeljstva u Hrvatskoj.

U obliku je nepravilna četverokuta s četiri…

Dubrovačke zidine, snažan fortifikacijski sustav koji okružuje grad Dubrovnik. Današnji opseg dobile su u XIII. st., a izgled i dimenzije 1453–1660. Jedan su od najmonumentalnijih takvih sustava u Europi.…

Dvigrad, ruševine srednjovjekovnoga grada u Limskoj dragi kraj Kanfanara. Nastao je na području naseljenome još od prapovijesti, prvi se put spominje u X. st., a bio je nastanjen sve…

Garić grad, ruševine jednog od najstarijih i najvećih srednjovjekovnih utvrđenih gradova u sjevernoj Hrvatskoj; nalazi se na sjevernim obroncima Moslavačke gore iznad sela Podgarića. Dao ga je izgraditi Stjepan Šubić…

Gradske zidine Zadar (Bedemi zadarskih pobuna), fortifikacijski sustav središta grada izgrađen u XII. i XIII. st., koji je Mletačka Republika dodatno ojačala i pretvorila u bastionski sustav u XVI.…

Ilok, utvrda, velika srednjovjekovna fortifikacijska struktura koju je u XV. st. dao izgraditi Nikola Iločki kao sjedište obitelji.

Stari dio grada opasivale su zidine građene od opeke, duge 1350…

Karlovac, zvijezda, utvrđena jezgra grada osnovanoga 1579. radi obrane Hrvatske i austrijskih nasljednih zemalja od Osmanlija. Dao ju je izgraditi nadvojvoda Karlo II. Štajerski po kojem je Karlovac dobio ime…

Klis, tvrđava, srednjovjekovna utvrda na goloj stijeni koja je nadzirala prijevoj preko kojega je od antike išao put između Splita i unutrašnjosti. Izgrađena je kao sjedište hrvatskih vladara u IX.…

Ključica, najveća srednjovjekovna utvrda na području Drniša, podignuta na stijeni na obali rijeke Čikole. Pripadala je sustavu utvrda koje su podignuli hrvatski velikaši Nelipići.

Prvi se put spominje 1333. U…

Kninska tvrđava, jedna od najvećih srednjovjekovnih utvrda u Dalmaciji, smještena na vršnom dijelu brda Spasa.

  

foto: Dalibor Lovrić

Tvrđava je duga 470 m, široka 110 …

Medvedgrad, jedna od najvećih hrvatskih plemićkih srednjovjekovnih utvrda, izgrađena u XIII. st. na južnim obroncima Medvednice.

Ima dvije jake obrambene kule, zgrade za stanovanje, romaničko-gotičku kapelu sv. Filipa i…

Modruš, grad Tržan, ruševine srednjovjekovne utvrde na brežuljku iznad utvrđenoga grada, u kojoj je od XIV. st. bilo obiteljsko sjedište Frankapana.

Kompleks se sastojao od središnjega dijela s branič-kulom…

Monkodonja, ostatci brončanodobne gradine smještene na eliptičnom brežuljku istočno od Rovinja, koja se ističe bedemima izgrađenima u tehnici suhozida.

  

Turistička zajednica grada Rovinja – Rovigno

Naselje je…

Nedinum, ostatci ilirsko-rimskoga naselja na vrhu brežuljka u blizini mjesta Nadina.

U liburnsko je doba to bilo središte jedne od najvećih općinskih zajednica sa središnjim dijelom (gradina) utvrđenim kiklopskim zidom,…

Nehaj, vojna utvrda u gradu Senju. Sagrađena je 1558. na brdu Trbušnjaku pod nadzorom Ivana Lenkovića te Herbarda VIII. Auersperga.

Približno je kockasta oblika, visoka 18 m i široka…

Nezakcij (Vizače), arheološko nalazište na brežuljku Glavici kraj Valture, jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta u Istri.

Gradinsko naselje opasano kiklopskim zidinama postojalo je od brončanoga i željeznoga doba te je…

Novigrad, Fortica, tvrđava na uzvisini iznad grada u Zadarskoj županiji. Nastala je kao liburnska ilirska gradina, u XIII. st. bila je u posjedu ličko-krbavskih velikaša Gusića i Kurjakovića, koji…

Ozalj, stari grad, srednjovjekovna utvrda na stijeni nad rijekom Kupom, koja se spominje od XIII. st.

Bio je opkoljen vanjskim (starijim) i unutarnjim zidovima (pojačanima s pet polukula). Zbog…

Pulske fortifikacije, složen sustav mnogobrojnih utvrda na području Pule i šire okolice, izgrađen ili dograđen u XIX. st. i početkom XX. st. za obranu Pule kao glavne austrougarske…

Ružica grad, ruševine srednjovjekovnoga grada iz XIII. st. smještene na brijegu zapadno od Orahovice. Golemi gotičko-renesansni kompleks najveći je sačuvani utvrđeni grad u Slavoniji i među najvećima u Hrvatskoj.…

Sisak, stari grad, tvrđava na jugoistočnome rubu grada Siska izgrađena 1544–50. radi obrane pokupskih posjeda zagrebačkog Kaptola.

  

Tlocrt tvrđave

Gradio ju je milanski majstor Petar de Mediolanus.…

Stonske zidine, fortifikacijski sustav između Stona i Maloga Stona koji je od XIV. st. gradila Dubrovačka Republika za zaštitu svojih posjeda na Pelješcu. Najveći su takav sustav u Hrvatskoj…

Šibenske utvrde, niz povijesnih fortifikacijskih građevina koje su branile grad kao strateški važno vojno uporište te luku s mora i kopna.

  

Tvrđava sv. Mihovila, foto: Dalibor Lovrić…

Tvrđava Starigrad (Fortica), ruševine utvrde na zapadnome vrhu omiške Dinare koji dominira Omišem i ušćem Cetine. Izgrađena je u prvoj polovici XV. st., od 1444. bila je pod mletačkom…