Objavljeno: .
Ažurirano: 11. rujna 2023.

Nedinum, ostatci ilirsko-rimskoga naselja na vrhu brežuljka u blizini mjesta Nadina.

U liburnsko je doba to bilo središte jedne od najvećih općinskih zajednica sa središnjim dijelom (gradina) utvrđenim kiklopskim zidom, kojega su ostatci sačuvani do danas. U I. st. naselje je transformirano u rimski municipij. U XIV. st. tu je bilo sjedište hrvatskih plemićkih rodova Kačića i Virevića.


Ostali podatci
Što pročitati?

S. Kukoč, M. Čelhar: Nadin (Nedinum): prostorna koncepcija nekropole kod Liburna. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 112(2019) 1, str. 9–31.

Iz arhive LZMK-a

Nadin. Hrvatska enciklopedija, sv. 7, 2005., str. 552.

foto: Dalibor Lovrić


Kategorije i područja
Područje
Uže područje