Objavljeno: .
Ažurirano: 7. rujna 2023.

Garić grad, ruševine jednog od najstarijih i najvećih srednjovjekovnih utvrđenih gradova u sjevernoj Hrvatskoj; nalazi se na sjevernim obroncima Moslavačke gore iznad sela Podgarića. Dao ga je izgraditi Stjepan Šubić 1256., a 1544. osvojili su ga i razorili Osmanlije.

Sastoji se od prostrana dugačka i uska dvorišta, triju ulaza, branič-kule, samostojeće središnje kule (palas), niza manjih i većih građevina naslonjenih s unutarnje strane na obrambene zidove, te cisterne.

Obnovljena branič-kula

Ostali podatci
Što pročitati?

K. Regan: Plemićki grad Garić. Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru 4(2011), str. 15–62.

Mrežne poveznice

Hrvatski restauratorski zavod, Podgarić, Stari grad Garić-grad

foto: Dalibor Lovrić


Kategorije i područja
Područje
Uže područje