Objavljeno: .
Ažurirano: 7. rujna 2023.

Ilok, utvrda, velika srednjovjekovna fortifikacijska struktura koju je u XV. st. dao izgraditi Nikola Iločki kao sjedište obitelji.

Stari dio grada opasivale su zidine građene od opeke, duge 1350 m, ojačane kulama, polukulama i jakim bastionom. Zapadni je dio porušen, a na preostalim se zidinama vidi majstorski izvedeno krunište sa strijelnicama.

Ilok, pogled na utvrdu s obale, foto: Nenad Milčić

Ostali podatci
Što pročitati?

Z. Horvat: Analiza srednjovjekovne faze gradnje dvorca Odescalchi, nekadašnjeg palasa Nikole Iločkog, kralja Bosne. Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 19(2002), str. 195–212.

Ž. Tomičić: Na tragu srednjovjekovnog dvora knezova Iločkih (Újlaki). Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 20(2003), str. 131–150.

Ostatci utvrde, foto: Dalibor Lovrić


Kategorije i područja
Područje
Uže područje