Objavljeno: .
Ažurirano: 8. rujna 2023.

Medvedgrad, jedna od najvećih hrvatskih plemićkih srednjovjekovnih utvrda, izgrađena u XIII. st. na južnim obroncima Medvednice.

foto: Dalibor Lovrić

Ima dvije jake obrambene kule, zgrade za stanovanje, romaničko-gotičku kapelu sv. Filipa i Jakova, prostrano predvorje, a cijeli je kompleks okružen zidovima i opkopima. U novije je doba obnovljen te je danas u njemu Centar za posjetitelje.


Ostali podatci
Što pročitati?

H. Malinar: Prilog za daljnje istraživanje Medvedgrada. Portal. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 5(2014), str. 71–80.

A. Tomičić: Povijest medvedgradske utvrde. Essehist, 6(2014), str. 37–47.

foto: Dalibor Lovrić


Kategorije i područja
Područje
Uže područje