Objavljeno: .
Ažurirano: 15. ožujka 2024.

Čakovec, stari grad, utvrda i dvorac građeni od XVI. do XVIII. st. na mjestu srednjovjekovnoga grada koji se spominje još 1328. Bio je sjedište obitelji Zrinskih od 1546. do 1671.

Stari i Novi dvor

Unutar zidina nalazi se Stari dvor Zrinskih koji se sastoji od niza jednokatnih zgrada te, nasuprot njima, Novi dvor, reprezentativna dvokatna barokna palača (bečki carski graditelj Filiberto Lucchese; danas je u palači Muzej Međimurja). Uokolo je bio dvostruki prsten opkopa s vodom, a u sredini tvrđava s pet bastiona izgrađenih od kamena i opeke. Preko srednjega sjeveroistočnog bastiona i ravelina ispred njega vodila su dva mosta do čvrstog tla.

Novi dvor

Novi dvor, atrij

Bastion

Ostali podatci
Što pročitati?

M. Klemm: Planovi Čakovca, Kotoribe i Legrada iz druge polovice 17. stoljeća u bečkom Vojnopovijesnom muzeju. Radovi zavoda za znanstveni rad JAZU (1986) 1, str. 193–201.

Mrežne poveznice

Muzej Međimurja Čakovec,  Stari grad Čakovec

foto: Dalibor Lovrić


Kategorije i područja
Područje
Uže područje