Objavljeno: .
Ažurirano: 15. ožujka 2024.

Kninska tvrđava, jedna od najvećih srednjovjekovnih utvrda u Dalmaciji, smještena na vršnom dijelu brda Spasa.

foto: Dalibor Lovrić

Tvrđava je duga 470 m, široka 110 m, obrambeni zidovi dugi su gotovo 2000 m, a visoki do 20 m. Sastoji se od tri dijela koji su međusobno bili povezani pokretnim mostovima. Najstariji dio, starohrvatski Gornji grad, izgrađen je u X. st., drugi dio u kasnome srednjem vijeku, a dodatno je ojačan u doba Osmanlija sredinom XVII. st.; konačni oblik dobila je u doba mletačke vladavine 1710–13., kada su u projektiranju i gradnji sudjelovali Ignacije Macanović, Giuseppe D’Andre, Giovanni Battista Camozzini, Antun Jančić. U tvrđavi je prije II. svj. rata bio smješten Muzej hrvatskih starina. U Domovinskome ratu devastirana je, a danas je u njoj Kninski muzej.


Ostali podatci
Što pročitati?

A. Žmegač: Modernizacija kninske tvrđave u 18. stoljeću. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 44(2020) 1, str. 73–88.

Što posjetiti?

Grad Knin, Kninska tvrđava

Mrežne poveznice
foto: Dalibor Lovrić


Kategorije i područja
Područje
Uže područje