Objavljeno: .
Ažurirano: 18. veljače 2022.

Brnić, Josip (Sv. Ivan, Krk, 31. III. 1951), strojarski inženjer, stručnjak za tehničku mehaniku.

Diplomirao je 1976. na Tehničkom fakultetu u Rijeci, magistrirao 1983. na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani, te doktorirao 1988. disertacijom Analiza stanja naprezanja poprečnih presjeka statički opterećenih grednih elemenata (mentor R. Ruman) na Tehničkome fakultetu u Rijeci. Radio je u poduzeću Brodoprojekt u Rijeci (1976−90) kao projektant specijalnih objekata. Od 1977. radi u Zavodu za tehničku mehaniku Tehničkoga fakulteta u Rijeci; od 1996. je redoviti profesor. Predaje kolegije Statika, Nauka o čvrstoći I−II, Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela, Optimalni dizajn konstrukcija. Bio je prodekan (1993−94) te u dvama mandatima dekan (1994−96. i 1996–98) Fakulteta, a od 2002. predstojnik je Zavoda za tehničku mehaniku. Bio je prorektor za znanost i međunarodnu suradnju (1998−99) te rektor (1999−2000) Sveučilišta u Rijeci.

Autor je knjiga i udžbenika Nauka o čvrstoći (1991), Mehanika i elementi konstrukcija (1993), Elastomehanika i plastomehanika (1996), Statika (2004). Analiza deformabilnih tijela metodom konačnih elemenata (s M. Čanađijom, 2009), Osnove optimizacije mehaničkih konstrukcija (2013). Član je suradnik HAZU-a od 1997., u trajnome zvanju od 2008., redoviti član HATZ-a te član Međunarodne akademije inženjerstva u Moskvi od 2013. Dobitnik je državne Godišnje nagrade za znanost 1997. i Nagrade za životno djelo 2018. te Nagrade HAZU 2010.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Osobna stranica Josipa Brnića. HAZU

Brnić, Josip

Strojarski inženjer, stručnjak za tehničku mehaniku.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Brnić
Mjesto i datum rođenja
Sv. Ivan na Krku, 31. 03. 1951.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Povezana poduzeća
Nagrada
Nagrada HAZU,
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje