Objavljeno: .
Ažurirano: 18. svibnja 2021.

Brnić, Josip (Sv. Ivan, Krk, 31. III. 1951), strojarski inženjer, stručnjak za tehničku mehaniku.

Diplomirao je 1976. na Tehničkom fakultetu u Rijeci, magistrirao 1983. na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani, te doktorirao 1988. disertacijom Analiza stanja naprezanja poprečnih presjeka statički opterećenih grednih elemenata (mentor R. Ruman) na Tehničkome fakultetu u Rijeci. Radio je u poduzeću Brodoprojekt u Rijeci (1976−90) kao projektant specijalnih objekata. Od 1977. radi u Zavodu za tehničku mehaniku Tehničkoga fakulteta u Rijeci; od 1996. je redoviti profesor. Predaje kolegije Statika, Nauka o čvrstoći I−II, Metoda konačnih elemenata čvrstih tijela, Optimalni dizajn konstrukcija. Bio je prodekan (1993−94) te u dvama mandatima dekan (1994−96. i 1996–98) Fakulteta, a od 2002. predstojnik je Zavoda za tehničku mehaniku. Bio je prorektor za znanost i međunarodnu suradnju (1998−99) te rektor (1999−2000) Sveučilišta u Rijeci.

Autor je knjiga i udžbenika Nauka o čvrstoći (1991), Mehanika i elementi konstrukcija (1993), Elastomehanika i plastomehanika (1996), Statika (2004). Analiza deformabilnih tijela metodom konačnih elemenata (s M. Čanađijom, 2009), Osnove optimizacije mehaničkih konstrukcija (2013). Član je suradnik HAZU-a od 1997., u trajnome zvanju od 2008., redoviti član HATZ-a te član Međunarodne akademije inženjerstva u Moskvi od 2013. Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost 1997. te Nagrade HAZU 2010.

Brnić, Josip

Strojarski inženjer, stručnjak za tehničku mehaniku.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Brnić
Mjesto i datum rođenja
Sv. Ivan na Krku, 31. 03. 1951.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Povezana poduzeća
Nagrada
Nagrada HAZU,
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje