Objavljeno: .
Ažurirano: 28. studenoga 2018.

brod za pomorske radove, brod izgrađen i opremljen za izvođenje radova na moru. Takvi su brodovi → tegljač, → jaružalo, spasilački brod, brod radionica, brod za otpatke, ronilački brod, brod za polaganje kabela (kabelopolagač), cjevovoda, sidara (sidrilački brod) i plutača (brod za plutače), brod svjetionik, brod dizalica i dr. Široj skupini plovila za pomorske radove pripadaju i ona bez vlastita pogona, kao što je teglenica, splav, plovna dizalica, ili neki objekti → pučinskog inženjerstva. Prema namjeni, brodovima za pomorske radove odgovaraju pojedina → plovila unutarnje plovidbe.

Spasilački brod opremljen je za spašavanje nasukanih ili oštećenih brodova, traganje za unesrećenima i sl. U sastavu HRM-a takav je brod BS-73 Faust Vrančić, duljine 55,5 m, izgrađen za potrebe JRM-a 1976. u Brodogradilištu Tito u Beogradu kao PS-12 Spasilac, a opremljen je za spašavanje podmorničara (dekompresijskom komorom i ronilicom), gašenje požara na brodovima i izvođenje ronilačkih radova.

Spasilački brod BS-73 Faust Vrančić, izgrađen u beogradskom Brodogradilištu Tito, 1976., u sastavu HRM-a od 1991.

Brod radionica opremljen je za izvođenje radova na moru i pomorskim objektima te popravak oštećenih brodova. Splitsko Brodogradilište specijalnih objekata (→ Brodosplit) izgradilo je za sovjetsku ratnu mornaricu 1986‒87. dvanaest brodova duljine 36 m, opremljenih složenom opremom za bojanje brodova.

Splitsko poduzeće → Plovput u svojoj floti ima pet brodova radionica, koji služe za izgradnju i održavanje objekata pomorske signalizacije, sanaciju betonskih blokova, pristana, navoza i pomoćnih objekata na svjetionicima i drugim objektima, kao i za redovitu opskrbu svjetionika. Najnoviji brodovi u floti Plovput i Svjetionik, duljine 48,2 m, porinuti su 2015. u splitskom brodogradilištu Brodosplit.

Brod radionica Plovput, porinut u Brodosplitu, 2015.

Brod za polaganje kabela i cjevovoda. U pulskom je → Uljaniku za luksemburškoga vlasnika 2015. izgrađen višenamjenski brod za pomorske radove Isaac Newton, duljine 138 m, opremljen za polaganje kabela na morsko dno, zatrpavanje kanala na dnu, prijevoz tereta i dr. U riječkom → Brodogradilištu Viktor Lenac obavljeno je više složenih preinaka različitih brodova u brodove za polaganje kabela (npr. Giulio Verne, duljine 135 m, preinačen 1997), za polaganje cjevovoda (npr. Kommandor 3000, duljine 118 m, preinačen 1999), za polaganje cjevovoda ‒ brod dizalicu (npr. Seminole, duljine 136 m, preinačen 2011).

Brod za polaganje cjevovoda – brod dizalica Seminole, preinačen u riječkom Brodogradilištu Viktor Lenac, 2011.

Višenamjenski brod za radove na pučini Isaac Newton, izgrađen u pulskom brodogradilištu Uljanik, 2015.

Brod dizalica. Plovna dizalica Veli Jože splitskoga Brodospasa, kapaciteta dizanja 350 t, nabavljena je 1950., kada je bila najveća u Europi. Do 2006. sudjelovala je u dizanju brodova s morskoga dna i u drugim zadaćama u Jadranskom moru i na Sredozemlju.

Plovna dizalica Veli Jože splitskoga Brodospasa

U Titovu brodogradilištu (→ Brodogradilište Kraljevica) izgrađeno je 1982‒86. za sovjetskoga naručitelja pet brodova dizalica kapaciteta dizanja 100 t (Kapitan Dolgopolov, Shirvan, Shirvan-2, Shirvan-3 i Alikhan Gagkayev), a u riječkom brodogradilištu → 3. maj za istoga naručitelja 1989. izgrađena je golema katamaranska dizalica Ispolin kapaciteta 1200 t.

Teglenica (barža, maona, peniša) plovilo je jednostavna oblika i ravnoga dna, bez vlastita pogona, koje se pri plovidbi vuče (tegli). Služi za prijevoz kabastih tereta, sipkog ili tekućeg materijala, pri složenim konstrukcijskim radovima i dr. Za odvoz i nasipavanje pijeska, šljunka, mulja i kamena služe teglenice klapeta (materijal se iskrcava otvaranjem dna) i prevrtaljka (materijal se iskrcava iskretanjem).

U trogirskom brodogradilištu Jozo Lozovina – Mosor (→ Brodotrogir) 1958‒60. izgrađeno je šest riječnih teglenica za naftu za Dunavski Lloyd iz Siska, nosivosti 1000 t, a 1985. teglenica Transporter I (nosivosti 900 t) za splitski Brodospas. Za istoga su naručitelja 1977. izgrađene teglenice Transporter V u Brodogradilištu Split (danas Brodosplit) i Transporter VI (nosivosti 1500 t) u pulskom Uljaniku. U splitskom Brodogradilištu specijalnih objekata 1988‒89. izgrađene su četiri teglenice za opskrbu brodova JRM-a gorivom (PŠN-95 do PŠN-98), nosivosti 184 t, kao i teglenica Transporter III (nosivosti 4500 t) za Brodospas 1993., te Konstruktor I (nosivosti 760 t) za splitsko građevinsko poduzeće Konstruktor 2006. U 3. maju izgrađene su 2011‒12. za belgijskog naručitelja dvije teglenice nosivosti 15 560 t, a 2013‒15. za švedskog naručitelja čak 52 teglenice za prijevoz nafte, asfalta i ukapljenoga zemnog plina nosivosti 2500 t.

Godine 2017. splitski je Brodospas raspolagao dvjema teglenicama, Transporter III i Transporter VI.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

I. Senjanović, V. Čorić, N. Vladimir: Razvoj i dostignuća hrvatske brodogradnje – brodovi i pomorske konstrukcije. U: Zbornik radova IV. savjetovanja o morskoj tehnologiji. In memoriam akademiku Zlatku Winkleru. Rijeka, 2012., str. 28–44.

Iz arhive LZMK-a

A. Sentić: BRODOVI SPECIJALNI. Kabelopolagač. Tehnička enciklopedija, sv. 2, 1966., str. 446–451.

A. Sentić: BRODOVI SPECIJALNI. Drugi specijalni brodovi. Tehnička enciklopedija, sv. 2, 1966., str. 485–491.

BRODOVI, SPECIJALNI. Pomorska enciklopedija, sv. 1, 1972., str. 603–617.

J. Uršić, I. Buljan: PLOVNA DIZALICA. Pomorska enciklopedija, sv. 6, 1983., str. 128–132.

J. Vladiković: TEGLENICA. Pomorska enciklopedija, sv. 8, 1989., str. 81–82.

brod za pomorske radove
Brod za polaganje cjevovoda Kommandor 3000, Brodogradilište Viktor Lenac, preinačen 1999.

Brod izgrađen i opremljen za izvođenje radova na moru.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje