Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Cajner, Franjo (Sušine, 28. XI. 1950), strojarski inženjer, stručnjak za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje diplomirao je 1974., magistrirao 1982. i doktorirao 1988. disertacijom Daljnji prilozi istraživanju toplinskog umora čelika za rad pri povišenim temperaturama (mentor → M. Novosel). Ondje je radio od 1975., od 2002. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Materijali II, Alatni materijali, Tribologija i inženjerstvo površina, Toplinska obrada i Proizvodne tehnologije. Bio je voditelj Laboratorija za toplinsku obradu (1982−97) te voditelj Katedre za toplinsku obradu i inženjerstvo površina (2004−16). Umirovljen je 2016.

Područje njegova znanstvenoga i stručnoga interesa je toplinska obradba i inženjerstvo površina. Suautor je knjiga Toplinska obrada − Praktikum (1992), Osnove toplinske obradbe metala (1996), Alatni materijali (1996). Jedan je od osnivača Hrvatskoga društva za toplinsku obradbu metala (1978), kojega je bio i predsjednik (1983−85). Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost 2007.

Cajner, Franjo

Strojarski inženjer, stručnjak za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.

Opći podatci
Ime
Franjo
Prezime
Cajner
Mjesto i datum rođenja
Sušine, 28. 11. 1950.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje