Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Cerovac, Vesna (Srijemska Mitrovica, 22. III. 1942), građevinska inženjerka, stručnjakinja za tehniku i sigurnost prometa.

U Zagrebu je na Građevinskome fakultetu diplomirala 1968., a doktorirala 1976. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje disertacijom Utjecaj brzine vozila na deformacije nekih elemenata kolosijeka na našim magistralnim prugama (mentor → O. Muftić).

Na Višoj školi za cestovni saobraćaj (→ Fakultet prometnih znanosti; FPZ) bila je zaposlena od 1978., od 1998. u trajnom zvanju redovite profesorice. Umirovljena je 2007. U zvanje znanstvene savjetnice izabrana je 1989. Na FPZ-u bila je predstojnica Zavoda za cestovni promet i voditeljica Katedre za tehniku i sigurnost prometa. Glavno područje njezina rada bila je tehnika i sigurnost prometa te prometno opterećenje.

Autorica je udžbenika Tehnika i sigurnost prometa (2001) te je sudjelovala u projektu Optimiziranje cestovnih raskrižja Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (2002–05). Od 1993. članica je HATZ-a.

Cerovac, Vesna
Građevinska inženjerka, stručnjakinja za tehniku i sigurnost prometa.

Opći podatci
Ime
Vesna
Prezime
Cerovac
Mjesto i datum rođenja
Srijemska Mitrovica (Srbija), 22. 03. 1942.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet prometnih znanosti

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje