Objavljeno: .
Ažurirano: 18. listopada 2018.

Čorić, Većeslav (Zagreb, 25. III. 1946), brodograđevni inženjer, stručnjak za razvoj i primjenu numeričkih metoda u brodogradnji.

Diplomirao je 1970., magistrirao 1979. te doktorirao 1990. disertacijom Numeričko modeliranje sidrenih sustava pomorskih konstrukcija (mentor → J. Uršić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je radio 1971–78. Nakon toga radio je u istraživačkom odjelu Det norske Veritas u Oslu (1978–80). Na Fakultet se vratio 1980., gdje je redovitim profesorom postao 2001. Umirovljen je 2014. Predavao je kolegije Osnove teorije pomorstvenosti, Objekti morske tehnike i Upravljivost broda. Bio je voditelj Katedre za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku (1996–2012), predstojnik Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku (1995–97) te prodekan Fakulteta (1996–98).

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su razvoj i primjena numeričkih metoda u teoriji brodskih konstrukcija i hidrodinamici pomorskih objekata. Suautor je knjige Pomorstvenost plovnih objekata (s J. Prpić-Oršić, 2006). Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost za 2005. te član je HATZ-a od 2014.

Čorić, Većeslav

Brodograđevni inženjer, stručnjak za razvoj i primjenu numeričkih metoda u brodogradnji.

Opći podatci
Ime
Većeslav
Prezime
Čorić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 25. 03. 1946.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje