Objavljeno: .
Ažurirano: 28. studenoga 2018.

Čumbelić, Petar (Split, 18. VII. 1933), pomorski pedagog i pisac.

U Rijeci je završio Višu pomorsku školu (1960) i Fakultet za pomorstvo i saobraćaj (1982). Na tom je fakultetu magistrirao 1985. i doktorirao 1986. temom Modeli i njihove simulacije u sistemu astronomske navigacije. Plovio je kao kapetan duge plovidbe (od 1960), zapovjednik broda (1969–85) te kapetan bojnoga broda Hrvatske ratne mornarice u Splitu (1992–93). Predavao je nautičke predmete u srednjoj pomorskoj školi u Dubrovniku (1962–69). Od 1985. predavao je terestričku i astronomsku navigaciju na Visokoj pomorskoj školi u Splitu (od 1987. Pomorski fakultet u Dubrovniku, studij u Splitu), gdje je izabran u zvanje docenta 1985., a u zvanje izvanrednoga profesora 1990. Predavao je i na poslijediplomskom studiju na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (od 1989). Autor je Nautičkih tablica PRὼ (1969), u kojima je postavio metodu za računanje astronomskoga položaja broda, te Astronomske navigacije II (1990) i Identifikatora zvijezda PRὼ (1991). Prema njegovoj metodi Hrvatski hidrografski institut od 2003. izrađuje Nautički godišnjak. Znanstvene radove iz područja navigacije objavljivao je u periodici:→ Naše more, International Hydrographic Review, Hidrografski godišnjak i Journal of Navigation. Vodio je više znanstvenih projekata. Bio je zastupnik u Županijskome domu Hrvatskoga državnoga sabora (1994–97).


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Hrvatski hidrografski institut – Nautički godišnjak

Iz arhive LZMK-a

B. Franušić: ČUMBELIĆ, PETAR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 130–131.

Čumbelić, Petar

Pomorski pedagog i pisac.

Opći podatci
Ime
Petar
Prezime
Čumbelić
Mjesto i datum rođenja
Split, 18. 07. 1933.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje