Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Ćurko, Tonko (Zagreb, 12. I. 1947), strojarski inženjer, stručnjak za energetiku i rashladnu tehniku.

Diplomirao je 1972., magistrirao 1979. te doktorirao 1988. disertacijom Prilog analizi utjecaja vibracija krute stijenke na prijelaz topline u uvjetima slobodne i prisilne konvekcije (mentor → V. Brlek) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je 1973. izabran u zvanje asistenta, a 2000. redovitoga profesora. Umirovljen je 2014. Predavao je kolegije Tehnika hlađenja, Projektiranje rashladnih sustava, Hlađenje i dizalice topline, Dizalice topline i obnovljivi izvori topline, Rashladni procesi i sustavi. Bio je voditelj Katedre za toplinsku i procesnu tehniku (1992–94), predstojnik Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku (1994–98), suosnivač Laboratorija za toplinsku energiju (2004), te prodekan (1998–2002) i dekan (2002–06) fakulteta te prorektor Sveučilišta u Zagrebu (2006–10). Bio je gostujući profesor na Sveučilištima u Stockholmu (2002–06) i Padovi (2002–06).

Područja njegova znanstvenoga i stručnoga interesa su energetika, termotehnika, procesna tehnika, tehnika hlađenja te dizalice topline. Suosnivač je i predsjednik (od 2012) Hrvatske udruge za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline. Počasno zvanje professor emeritus dodijeljeno mu je 2016.

Ćurko, Tonko

Strojarski inženjer, stručnjak za energetiku i rashladnu tehniku.

Opći podatci
Ime
Tonko
Prezime
Ćurko
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 12. 01. 1947.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje