Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Danilovski, Aleksandar (Rijeka, 13. IV. 1974), kemičar, stručnjak za razvoj farmaceutskih proizvoda.

Na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu diplomirao je 1997. Na istom je fakultetu, u suradnji s Odjelom za biokemiju Sveučilišta u Cambridgeu, doktorirao 2002. disertacijom Strukturni temelji molekulskih interakcija beta-laktama i elastaze. Radio je od 1994. na istraživanju novih antibiotika u Istraživačkom institutu → Plive. Od 1999. usmjerio se na menadžment. Radio je 1999–2008. kao voditelj projekata u Plivi, bio je potpredsjednik Europskog istraživanja i razvoja Grupe Barr Pharmaceuticals (SAD) te član Uprave poduzeća Pliva Hrvatska d. o. o. Od 2009. živi u Danskoj, gdje je viši potpredsjednik Uprave XELLIA Pharmaceuticals grupe i glavni direktor globalnog istraživanja, razvoja i registracije proizvoda. U Hrvatskoj je 2011. osnovao te je od tada voditelj istraživačkog poduzeća → XELLIA. Od 2018. član je gospodarstvenik HATZ-a. Autor je mnogobrojnih znanstvenih radova i patenata te je sudjelovao u istraživanju i razvoju, registraciji i lansiranju na globalno tržište (SAD i EU) više lijekova.

Danilovski, Aleksandar
Kemičar, stručnjak za razvoj farmaceutskih proizvoda.

Opći podatci
Ime
Aleksandar
Prezime
Danilovski
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 13. 04. 1974.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija