Objavljeno: .
Ažurirano: 28. studenoga 2018.

Deželić, Romeo (Pula, 7. V. 1922 – Zagreb, 25. XI. 2008), strojarski inženjer, stručnjak za materijale i strojarske tehnologije.

Diplomirao je 1954. na Tehničkoj visokoj školi u Ljubljani, a doktorirao 1981. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu disertacijom Indirektna metoda određivanja temperature iz promjene strukture, odnosno tvrdoće na alatu pri obradi aluminija (mentor → Š. Šavar). Zaposlio se 1954. u Brodogradilištu Split, 1961. bio je predavač na Elektrotehničkome fakultetu u Splitu (→ Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje), 1962–66. predavač i voditelj splitskog Centra za izvanredni studij strojarstva u sastavu tadašnjeg Strojarsko-brodograđevnoga fakulteta u Zagrebu; od 1967. bio je viši predavač na Elektrotehničkom fakultetu u Splitu, od 1973. izvanredni i od 1984. redoviti profesor. Na tom je fakultetu zaslužan za otvaranje redovitoga studija strojarstva i za osnivanje Zavoda za strojarsku tehnologiju 1983. kojega je bio predstojnik (1985–86).

Stručno se bavio vještačenjima i studijskim radovima za potrebe metaloprerađivačkih, prehrambenih, kemijskih, elektroprivrednih i drugih poduzeća, a znanstveno područjem strojarske tehnologije i obradbenih sustava. Autor je udžbenika Nauka o metalima (1968), Toplinska obrada metala (1972), Metali u strojogradnji (1975), Metali I (1982), Metali II (1987), Materijali III (1991). Sveučilište u Splitu imenovalo ga je prvim professorom emeritusom tehničkih znanosti (1998).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu 1960.–2010. Split, 2010., str. 83.

Iz arhive LZMK-a

P. Gugić: DEŽELIĆ, ROMEO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 362.

Deželić, Romeo
Strojarski inženjer, stručnjak za materijale i strojarske tehnologije.

Opći podatci
Ime
Romeo
Prezime
Deželić
Mjesto i datum rođenja
Pula, 07. 05. 1922.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 25. 11. 2008.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje