Objavljeno: .
Ažurirano: 8. studenoga 2018.

Šavar, Šime (Pag, 9. VIII. 1922 − Zagreb, 15. X. 2002), strojarski inženjer, stručnjak za obradbu odvajanjem čestica.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) u Zagrebu diplomirao je 1955., magistrirao 1969. te doktorirao 1973. disertacijom Određivanje zavisnosti sile i momenta rezanja od specifičnih uvjeta režima rada i geometrije obrade kod istosmjernog obodnog glodanja (mentor → R. Zdenković). Radio je u mehaničkoj radionici Državne solane u Pagu, splitskom poduzeću Brodospas, te zagrebačkim poduzećima Jugopetrolu, kao referent i šef službe primjene goriva i maziva i Interpetrolu, gdje je bio tehnički direktor. Istodobno je radio na Visokoj tehničkoj školi kao asistent (za alatne strojeve), od 1966. kao predavač kolegija Obrada odvajanjem čestica, te voditelj Laboratorija za obradu skidanjem strugotine. Na FSB-u radio je od 1962., gdje je od 1979. bio redoviti profesor. Predavao je kolegije Obrada odvajanjem čestica i Obradni strojevi te Obradni sustavi. Bio je voditelj Katedre za alatne strojeve i pripadajućega laboratorija (1981−89), predstojnik Zavoda za tehnologiju (1982−83) i dekan Fakulteta (1974−78). Umirovljen je 1989.

Područja njegova stručnog i znanstvenog interesa su obradba odvajanjem čestica te obradbeni strojevi i sustavi. Autor je udžbenika Obrada odvajanjem čestica I−II (1977).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 230.

Šavar, Šime
Strojarski inženjer, stručnjak za obradu odvajanjem čestica.

Opći podatci
Ime
Šime
Prezime
Šavar
Mjesto i datum rođenja
Pag, 09. 08. 1922.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 15. 10. 2002.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje