Objavljeno: .
Ažurirano: 25. ožujka 2019.

Zdenković, Rudolf (Trst, 27. IX. 1912 – Zagreb, 22. VI. 2001), strojarski inženjer, stručnjak za alatne strojeve i tehnologiju obradbe.

Diplomirao je strojarstvo na Visokoj tehničkoj školi u Beču (TH Wien) 1937., a doktorirao na Strojarsko-brodograđevnome fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu 1960. disertacijom Usporedna analiza evolventnog i arhimedova puža u posebnoj primjeni na odvalno pužno glodalo i njegovu natražnu obradu (mentor → A. Šahnazarov). Od 1937. radio je kao konstruktor dizalica, a potom i alatnih strojeva u Prvoj jugoslavenskoj tvornici vagona, strojeva i mostova u Slavonskome Brodu (→ Đuro Đaković grupa), a 1942. prešao je kao tehnički voditelj u Tvornicu sode Solvay u Lukavcu (BiH). Nakon II. svj. rata radio je u Ministarstvu industrije SR Hrvatske u Zagrebu, kad je postavljen za voditelja Tvornice željezne i čelične robe u Karlovcu i Bratstva u Zagrebu. Do 1952. vodio je izgradnju i bio je tehnički direktor → Tvornice parnih kotlova u Zagrebu i Tvornice mlinskih strojeva u Stupniku.

Na Strojarsko-brodograđevnome fakultetu u Zagrebu radio je od 1952., od 1971. kao redoviti profesor. Umirovljen je 1981. Začetnik je Laboratorija i Katedre za alatne strojeve, pročelnik koje je bio 1961–81. Predavao je kolegije Alatni strojevi i Rezanje metala, za koje je napisao udžbenik Obrada metala skidanjem (1965) te veliki Atlas alatnih strojeva (1976). Bavio se sistematizacijom tehnologije obradbe, osobito zupčanika, te specijalnim problemima proračunavanja glavnih vretena na osnovi krutosti i njihovih kotrljajućih i kliznih ležajeva. Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« (1971), a 1998. dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 234–235.

Zdenković, Rudolf

Strojarski inženjer, stručnjak za alatne strojeve i tehnologiju obrade.

Opći podatci
Ime
Rudolf
Prezime
Zdenković
Mjesto i datum rođenja
Trst (Italija), 27. 09. 1912.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 06. 2001.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje