Objavljeno: .
Ažurirano: 18. listopada 2018.

Domazet, Željko (Split, 4. V. 1954), strojarski inženjer, stručnjak za pogonsku čvrstoću.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1978., magistrirao 1986. te doktorirao 1993. disertacijom Metode zaustavljanja širenja pukotina (mentor → V. Grubišić). Od 1978. predaje na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, od 2000. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Dizajn industrijskih proizvoda, Metalne konstrukcije, Osnove mehaničkih konstrukcija, Pogonska čvrstoća. Predstojnik je Zavoda za strojarstvo i brodogradnju (1996−2000; od 2016), dekan toga fakulteta (2000−04), voditelj Katedre za konstrukcije (2002), prorektor Sveučilišta u Splitu (2004−10). Specijalizirao se u području naprezanja i zamora materijala u institutu Fraunhofer u Darmstadtu (1993−96) i na strojarskome fakultetu u Ljubljani (1995−97).

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa pogonska čvrstoća materijala, konstrukcija i strojeva te istraživanje parametara koji utječu na pogonsku čvrstoću. Autor je udžbenika Dizajn industrijskih proizvoda (s L. Krstulović-Oparom, 2009). Član je HATZ-a od 1998.

Domazet, Željko
Strojarski inženjer, stručnjak za pogonsku čvrstoću.

Opći podatci
Ime
Željko
Prezime
Domazet
Mjesto i datum rođenja
Split, 04. 05. 1954.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje