Objavljeno: .
Ažurirano: 18. listopada 2018.

Duić, Neven (Zagreb, 25. IV. 1965), strojarski inženjer, stručnjak za energetiku.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje diplomirao je 1990., magistrirao 1993., a doktorirao 1998. disertacijom Prilog matematičkom modeliranju izgaranja plinovitog goriva u ložištu generatora pare (mentor → Ž. Bogdan). Na istom fakultetu radi od 1990., od 2011. u zvanju redovitoga profesora. Bio je voditelj Katedre za energetska postrojenja i energetiku (2004–12), a predaje kolegije Osnove energetike, Energetsko planiranje, Energetska tržišta, Management u energetici, Ekonomika energetike te Modeliranje izgaranja i zračenja. Kao konzultant surađivao je s više domaćih poduzeća, a za nekolicinu je izrađivao i izvješća o emisijama stakleničkih plinova. Od 2005. bio je voditelj dvadesetak međunarodnih projekata, vezanih uz energetsku politiku i planiranje, ekonomiku energetike, politiku održivog razvoja i planiranja resursa, ublažavanje klimatskih promjena te modeliranje izgaranja i zračenja.

Od 2008. predsjednik je Jadranske sekcije Instituta za izgaranje, a od 2009. Međunarodnoga centra za održivi razvoj energetike, voda i okoliša. Glavni je urednik online časopisa Journal of sustainable development of energy, water and environment systems od njegova pokretanja 2013. Član je HATZ-a od 2013.

Duić, Neven

Strojarski inženjer, stručnjak za energetiku.

Opći podatci
Ime
Neven
Prezime
Duić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 25. 04. 1965.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje