Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Dujmović, Nenad (Zagreb, 29. X. 1942 − Zagreb, 5. III. 2013), strojarski inženjer, stručnjak za tračnička i lebdeća pružna vozila.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB) diplomirao je 1967. i doktorirao 1996. disertacijom Prilog oblikovanju modela pružnih vozila za velike brzine (mentor → D. Bjelovučić). U Njemačkoj je radio na razvoju tračničkih vozila u Heidenheimu u poduzeću Voith-Getriebe (1969–71), te u Münchenu u poduzećima Krauss-Maffei (1971–73. i 1979–86) i MAN – Neue Technologie (1973–79). U razvojnom odjelu Hrvatskih željeznica radio je 1986–91, a pri Upravi za željeznički promet u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza RH (viši tehnički savjetnik na uključivanju Hrvatske u europske prometne mreže) 1991–2000. Na FSB-u je od 1986. bio stalni vanjski suradnik, od 2001. docent, a od 2004. izvanredni profesor. Predavao je kolegije Lokomotive i Željeznička vozila te uveo kolegij Lebdeća pružna vozila. Bio je voditelj Katedre za tračnička i lebdeća pružna vozila. Umirovljen je 2012.

Područja su njegova znanstvenog i stručnog interesa bila razvoj i projektiranje tračničkih i lebdećih pružnih vozila, istraživanja dinamičkih struktura vozila, napose vijuganje vozila kolosijekom, kao i nagibna tehnika, aerodinamika vozila te međusobni utjecaj vozila i kolosijeka. Bio je suradnik na Tehničkoj enciklopediji LZ-a.

Dujmović, Nenad
Strojarski inženjer, stručnjak za tračnička i lebdeća pružna vozila.

Opći podatci
Ime
Nenad
Prezime
Dujmović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 29. 10. 1942.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 05. 03. 2013.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje