Objavljeno: .
Ažurirano: 28. veljače 2022.

Bjelovučić, Dražen (Janjina na Pelješcu, 14. IX. 1930 – Zagreb, 30. I. 2004), strojarski inženjer, stručnjak za motorna vozila.

U Zagrebu je diplomirao na strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) 1956., te doktorirao 1979. disertacijom Prilog istraživanju dinamičkih opterećenja elemenata ovješenja kod motornih vozila (mentor → A. Vučetić). Nakon studija u Zagrebu radio je u Institutu za elektroprivredu (1957–61), a od 1961. na Fakultetu pri Katedri za motore i motorna vozila, kao redoviti profesor od 1985. na dodiplomskome studiju. Predavao je kolegije Motorna vozila, Ispitivanje motornih vozila i Lokomotive, te Odabrana poglavlja iz teorije i konstrukcije motornih vozila na poslijediplomskome studiju. Na Fakultetu je bio voditelj Katedre za motore i motorna vozila i istoimenoga laboratorija, predstojnik Zavoda za strojarstvo, prodekan (1981–82) i dekan (1982–83). Znanstveno se i stručno bavio područjem energetike, konstrukcije i eksploatacije cestovnih motornih vozila.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb, 1999., str. 221.

Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: BJELOVUČIĆ, DRAŽEN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 7–8.

Bjelovučić, Dražen
Strojarski inženjer, stručnjak za motorna vozila.

Opći podatci
Ime
Dražen
Prezime
Bjelovučić
Mjesto i datum rođenja
Janjina na Pelješcu, 14. 09. 1930.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 30. 01. 2014.
Povezane ustanove
Fakultet strojarstva i brodogradnje,
Institut za elektroprivredu i energetiku

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje