Objavljeno: .
Ažurirano: 19. studenoga 2018.

Duplančić, Igor (Zagreb, 19. XII. 1947), strojarski inženjer, stručnjak za obradbu aluminija u proizvodnome strojarstvu.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1971., magistrirao 1978. te doktorirao 1985. disertacijom Prilog analizi toka materijala kod istiskivanja cijevi (mentor → A. Povrzanović). Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu predavao je od 1971., od 1998. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Oblikovanje deformacijom, Materijali II i III, Tehnologija II, Osnove tehnologija, Tehnologija obrade metala te Alati i naprave. Na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (University of California, Berkeley) pohađao je specijalizacije 1990. i 1993. Bio je predstojnik Zavoda za strojarsku tehnologiju FESB-a (1986−89), voditelj Katedre za tehnologiju, prodekan (1995−98). i dekan (1998−2000). Umirovljen je 2012.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa postupci obradbe aluminija valjanjem i istiskivanjem. Autor je udžbenika Obrada deformiranjem (2007).

Duplančić, Igor
Strojarski inženjer, stručnjak za obradbu aluminija u proizvodnome strojarstvu.

Opći podatci
Ime
Igor
Prezime
Duplančić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 19. 12. 1947.
Povezane ustanove
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje