Objavljeno: .
Ažurirano: 7. travnja 2022.

Povrzanović, Aleksandar (Ilok, 26. VIII. 1927 – Zagreb, 29. IX. 2011), strojarski inženjer, stručnjak za obradbu metala deformiranjem.

Diplomirao je 1955., magistrirao 1970. te doktorirao 1980. disertacijom Prilog poznavanju problema provlačenja traka od lakih metala s gledišta razdiobe deformacija unutar deformacijskih zona i veličine graničnog kuta matrice (mentor → J. Hribar) na → Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB). Do 1959. radio je kao pogonski inženjer, šef pogona i tehnički direktor tvornice Rapid i Rafinerije mineralnih ulja u Zagrebu. Od 1959. radio je na FSB-u, od 1985. kao redoviti profesor; umirovljen je 1997. Predavao je kolegije Obrada deformiranjem, Tehnologija, Obrada materijala. Na Fakultetu je obnašao dužnosti voditelja Katedre i Laboratorija za oblikovanje deformiranjem (od 1971), predstojnika Zavoda za tehnologiju (1980–82) te prodekana u jednome mandatu. Predavao je na Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu (1962–89) te na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (1968–75) i Visokoj tehničkoj školi Kopnene vojske JNA (1969–73) u Zagrebu. Bavio se područjem teorije i tehnologije oblikovanja deformiranjem, posebice istraživanjem i određivanjem faktora trenja i njegovim utjecajem u obradbi deformiranjem. Autor je knjige Odabrana poglavlja obrade metala deformiranjem (1996). Godine 1998. dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 186.

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb, 1999., str. 135.

Povrzanović, Aleksandar
Strojarski inženjer, stručnjak za obradu deformiranjem

Opći podatci
Ime
Aleksandar
Prezime
Povrzanović
Mjesto i datum rođenja
Ilok, 26. 08. 1927.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 29. 09. 2011.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje